Založit rodinné centrum? Jednou se to vrátí!

23.6.2014

Měli jste někdy pocit, že do dnešního světa se nehodí mít dobré srdce, pomáhat druhým, dělat občas něco nezjistě? Máte občas někdy pocit, že některé vaše sny jsou nereálné, romantické,  a mají určeno zůstat jen sny? Není tomu tak, i v dnešním přetechnizovaném světe se denně odehrává tisíce příběhů, za nimiž se skrývá touha, snaha někomu pomoci, víra, že investovat do dobré věci se vyplatí a že ne vždy musí být člověk odměněn penězi, ale že existují i jiná ocenění…

Jeden takový malý příběh je o skupince žen, které se rozhodly, že si vytvoří společný prostor pro setkávání, že se chtějí společně potkávat s malými dětmi a vymýšlet pro něco zajímavou a radostnou zábavu..V Lovosicích, kde pár takových maminek žilo, ale nebylo žádné zařízení, kde by bylo možné sejít se, popovídat, zacvičit si, zazpívat si společně s dětmi a dalšími maminkami. „Skupina žen“ se ale nevzdala, hledala vhodné prostory a našla. Město nabídlo prostory bývalých jeslí, které ale byly kompletně poničené povodněmi  v roce 2002. Kde sebrat sta tisíce na opravu prostor? Rodiny se sebraly a začaly shánět sponzory, podporu ze všech stran, rodiny se maximálně zapojily a mnoho práce při renovaci prostor udělali ve svém volném čase svépomocí. Někdo uměl udělat elektriku, někdo rád maloval, někdo natíral dveře….A světe div se, během půl roku byly zdevastované prostory opraveny, vybaveny a otevřeno Rodinné centrum Mozaika. Během pár měsíců začaly v centru probíhat pravidelné kroužky, semináře, rodiny z Lovosicích začaly centrum pravidelně navštěvovat. Provoz centra zajišťovaly dobrovolně samy zakladatelky. Některé maminky profesí učitelky lektorovaly kroužky, některé pomohly s účetnictvím, některé pomohly se sháněním dotací a nových projektů, každý nabídl a udělal, co uměl … A pak že bez peněz nic nejde!

Centrum se stalo opravdu místem setkávání rodin s dětmi, jak si zakladatelky přály…

Bylo plné dětí, maminek, babiček, tatínků, herna, tělocvična vybavena, a najednou přišlo, co nikdo nečekal, další velká voda… Zařízení se naštěstí podařilo zachránit, ale když přišli členové Mozaiky po pár dnech (co opadla voda) do centra, nebyl to veselý pohled. Ty hodiny práce, shánění, zařizování, vybavování byly najednou v trapu. Chce se nám ještě jednou do toho? Podaří se centrum zase zprovoznit?  A světe div se podruhé. Nadšení, hodiny dobrovolné práce, zapojení celých rodin a v září 2014 znovu Mozaika ožila. A dnes když nás navštívíte? Každý den běží několik kroužků pro předškolní děti, rodiče se tu schází, navštěvují semináře, zkrátka je tu krásně „komunitně“ živo.

A to díky několika neúnavným, pracovitým ženám a jejich rodinám, které šli za svoji vizí a přáním vytvořit v Lovosicích příjemný prostor pro setkávání rodin s dětmi. A vize vyšla! Patří jim velké díky! Darovali svoje nadšení, hodiny práce, každý přispěl svým málem co uměl, nekalkulovali, neměli vždy finanční plán, ale šli do toho se srdcem a to jde pak vše! Inspirujte se, jděte za svými sny, nestyďte se „darovat“ sami sebe, ono se to vrátí.

Helena Mourečková – Mozaika
členka správní rady
a projektová manažerka