Vzdělávací cykly v novém centrálním Hearth Pointu

5.9.2018

Zveme Tě do nově otevřeného Hearth Pointu v budově Skautského institutu v Praze na Staroměstském náměstí na semináře a workshopy ze vzdělávacího programu „Kultura darování“. Připravili jsme jej na základě našich dlouhodobých zkušeností a zjištění jak z praxe, tak z odborných zdrojů.

 

CYKLUS „KULTURA DAROVÁNÍ“

Objev svůj dar, 25. 9. od 18: 00, Hanka Holá
Co může být krásnějšího než dělat to, co tě naplňuje, co ti skvěle jde a současně to přináší užitek druhým? Nevíš s jistotou, co přesně to je? Náš workshop ti pomůže odhalit své jedinečné schopnosti.

Fenomén sdílení v různých kulturách, 17. 10., Linda Kubačáková (seminář se odkládá)
Pojďme se společně podívat, co posouvá lidi v odlišných kulturách dopředu. Porovnejme, jak děláme věci my Češi a jak je dělají lidé z jiných kultur, kde jsou štědrost a vzájemné sdílení součástí každodenního života, a to i přes to, že lidé v těchto kulturách patří k nejchudším na světě.

Kultura darování a ekonomika daru, 23. 10., Lenka Melicharová (seminář se odkládá)
Proč je důležité rozvíjet kulturu darování a co je to ekonomika daru? Kdo jiný lépe vysvětlí myšlenku životního posunu od konzumu a egoismu k otevřenému sdílení nežli ředitelka Hearth.net a jeho ambasadoři, kteří ji sami žijí?

Na cyklus „Kultura darování“ navazuje cyklus „Cestou proměny“ Je inspirován tématy, které díky naší pracovní misi v Hearth.net můžeme poznávat hlouběji a posouvat tak své vnímání a chápání. Cílem je dále sdílet poznání a příběhy životních proměn. Cyklus je poskládaný tak, aby jednotlivá témata dohromady tvořila vyvážený celek skrze informace, zážitky, lidské hodnoty a tělo.

CYKLUS „CESTOU PROMĚNY“

Příběh lidských hodnot
Jaký význam mají vnitřní hodnoty v různých životních rovinách a jaký je příběh vybraných deseti hodnot vycházejících z buddhistického učení?

Práce s dechem a úvod do meditace
Aneb když odpovědi sami přicházejí.

Spirální dynamika
Jakých všech cyklů jsme součástí? I náš stav mysli prochází vývojem, který byl vědecky popsán a pomáhá nám na sebe i společnost nahlížet z vyšší perspektivy.

Třetí z cyklů reflektuje aktuální dění a přání našich uživatelů na Hearth.net. Darování, resp. formy pomoci mohou mít mnoho podob a dopadů. Vzrůstá tak počet otázek, jak vlastně správně pomáhat.

CYKLUS „UMĚNÍ POMÁHAT“

Darovat ryby či učit rybařit?
Jak vyhodnocovat situace, když chci pomoci, aby to mělo smysl? Sdílejme zkušenosti a příběhy s profesionálními záchranáři, sociálními pracovníky a terapeuty.

Síla záměru
Jak je důležitý záměr a motiv pomoci a vůbec všeho, co děláme.

Cyklus probíhá formou poradních kruhů s cílem vytvořit bezpečný prostor pro sdílení příběhů a zkušeností.