Vítejte na prahu nového věku filantropie

22.12.2014

Jedním z důvodů je fakt, že filantropie byla vnímána jako lehce odtažitý proces, ve kterém filantrop okatě předává šek a odchází do západu slunce. Tato viktoriánská představa přetrvává dodnes, vzpomeňte například na televizní pořad Utajený milionář (The Secret Millionaire).

Na roli dnešních filantropů je třeba pohlížet jinak. Dnešní filantropové vědí, že šek je jen část řešení. Konkrétně Bill a Melinda Gates pomohli změnit pohled na to, co je nebo může být filantropie, a jak mohou filantropové využít své možnosti daleko lépe než jen tím, že na řešení určitého problému věnují peníze. Vítejte ve věku „filantropodnikání”.

Základem filantropodnikání je myšlenka, že schopnosti a dovednosti, které přivedly lidi k bohatství jsou přesně tytéž, které mohou tito lidé využít při řešení na první pohled neřešitelných problémů.

V praxi to znamená, že filantropodnikatel využívá svůj osvědčený podnikatelský přístup pro oblast filantropie. Mezi filantropodnikatele patří například Jeff Skoll a Pierre Omidyar z eBay, Sir Richard Branson z Virgin’s a Steve Case z AOL. Oni jsou ti, kteří vnesli do filantropie spolu se svými penězi i přízemní obchodní myšlení. A nejsou sami. Filantropodnikání je koneckonců společenská událost.

Spolupráce ve velkých sítích umožňuje těmto osobnostem sdružovat zdroje a znalosti a synergickou kapacitu, aby dosáhli globálních cílů. Poskytování grantů je více než kdykoliv předtím postavené na spolupráci. Peníze již nejsou vynakládány za věci, ale investovány do rozvoje lidí, kteří pak dají věcem vzniknout.

Přístup moderních filantropodnikatelů je více komplexní než dříve. Podnikatelé („srdcaři“) pohlížejí na celou krajinu a čekají na chvíli, kdy mohou zužitkovat veškeré technologické, společenské, politické a ekonomické pohyby větrů, které vanou všude kolem nás – k dosažení trvale udržitelné změny.

Filantropodnikání má čtyři prvky. Základní hnací silou musí být touha zlepšit život lidí, speciálně těch, kteří nemají takové štěstí. Druhým stavebním kamenem je ochota dávat, ať už peníze nebo čas. Nesmí chybět kreativita v přístupu k řešení problémů. A v neposlední řadě potřebuje filantropodnikání vedení (organizování, delegování a motivování zúčastněných). Schopnost vedení posloužila například Billu Clintonovi v jeho nové roli filantropodnikatele v Clinton Global Initiative.

Filatropodnikatelé existují v neziskovém, komerčním, vládním i akademickém sektoru. A společně jsou vice než jen souhrn jednotlivých částí.

Filantropie je rizikové podnikání a velkorysost může být snadno zmařena, peníze i úsilí se mohou snadno minout účinkem. Tato rizika jsou přirozenou součástí filantropodnikání. Úspěšní filantropodnikatelé jsou ti, kteří přinášejí účinná, měřitelná a udržitelná řešení. Dopad těchto řešení na životy lidí musí být zjevný bez ohledu na to, zda je výsledkem přímého působení filantropodnikatele a/nebo jeho organizace, nebo k němu dochází nepřímo v důsledku jiných aktivit. Měřitelné řešení má dopad na velký počet jednotlivců, pro které je určeno. A udržitelné řešení v sobě obsahuje obojí, zjevnou účinnost i měřitelnost, a to po dlouhou dobu.

Převzato a přeloženo: www.spolecenskaodpovednostfirem.cz