Tajemství dánského štěstí: vzájemná důvěra především

18.2.2019

Už od jednoho z prvních výzkumů v roce 1973 se Dánsko umisťuje v čele mezinárodních žebříčků štěstí.
Jak je možné, že 5,6 milionů Dánů žije tak spokojeně, když je v jejich zemi devět měsíců v roce tma a zima a platí daně ve výši skoro 60%?

Podle profesora Bjornskova, který je zakládajícím členem Institutu pro výzkum štěstí, existují obecné veličiny, které přispívají ke štěstí národa: demokratické zřízení, určitá úroveň prosperity, fungující justice a mírový stav. Jakmile jsou tyto základní podmínky splněny, úroveň štěstí ovlivňují další okolnosti, zejména důvěra v ostatní a svoboda (a možnost) zvolit si svůj způsob života. 

Ke stejnému zjištění dospěla Organizace spojených národů:
Čím víc si lidé vzájemně důvěřují, tím jsou šťastnější.

V Dánsku si lidé důvěřují takřka absolutně, jak dokládají například samoobslužné stánky se zeleninou nebo nikým nehlídané kočárky s dětmi před kavárnami, stejně tak důvěřují svým úřadům a institucím.
Dánové mají vůli i chuť podílet se na společných projektech, ze kterých mají prospěch všichni.
Školní systém podporuje rozvoj osobnosti každého jednotlivce.
Velký důraz se klade na to, aby každý mohl najít své místo ve světě.
Neustále se zde nesoutěží o první místo – nejde o to, pěstovat si nadřazenou elitu,
mnohem důležitější je, aby všichni obyvatelé byli šťastní.

„Dánské štěstí není jako ohňostroj vybuchující nad mořským zálivem, nebo jako přípitek šampaňským na večeři v luxusní restauraci,“ vysvětluje v předmluvě ke knize Šťastný jako Dán od Malene Rydahl spisovatelka Barbora Šťastná. „Dánské štěstí je obyčejné jako rodinná večeře v úterý večer, nebo jako cesta na kole do práce, když se na chvíli zastavíte na nábřeží a pozorujete racky. A díky tomu je také každému dostupné.“

O tvoření prostředí důvěry a bezpečí nám jde také u nás v Hearth.net.  Až už tím, že uživatele vedeme k tomu, aby sdíleli skutečně hodnotné dary vycházející z jejich vlastních talentů a darů, nebo tím, aby si pečlivě vyplnili svůj profil včetně vyplnění jména a fotografie.
Protože tak se nejlépe daří štědrosti a laskavosti: mezi čtyřmi očima,  které s důvěrou pohlížejí na svět, s lidmi, kteří jsou nám blízcí ve svých hodnotách, otevřenosti a lidskosti bez zbytečných příkras.