Stromy v sociální izolaci

17.9.2020

Bioložka Margaret Lowmanová miluje stromy, studuje stromy a píše o stromech. Nedávno přišla s velmi zajímavým postřehem ze svého výzkumu. Zdá se totiž, že zatím co mladé stromy si rostou jak o jen jde, tak u starších stromů se začne objevovat překvapivě zřetelný vzorec sociálních odstupů. Zkrátka: vzrostlý strom se začne přizpůsobovat okolnímu lesu a bude se snažit svými větvemi nezasahovat do prostoru jiného stromu. Takže nejen, že se stromy respektují co do přístupu ke slunečnímu světlu, ale zároveň se tím chrání před nemocemi okolních stromů.