Přátelé u společného krbu

16.9.2016

Hearth.net vznikl a existuje jako prostor pro lidi s otevřeným srdcem, pro které „radost dát“ současně znamená „štěstí přijmout“. Dá se také samozřejmě správně napsat, že je štědrou sociální sítí a my se dnes zaměříme právě na onen společenský rozměr. Pokračujeme v seriálu textů na našem blogu: Prostor pro štědrost a laskavost, Oplatky se NepečouKaždý svého štěstí strůjcem a Kdo rozhoduje

 

Pokud tě nesledují, neznamená to, že tě nevidí

Většina sociálních sítí opírá své základní kameny o fenomén přátelství. Vychází z premisy, že okolo vás existuje okruh lidí, kteří jsou vám nějak blízcí. V Hearth.net také můžete sledovat kohokoliv, kdo vás zaujme nebo kdokoliv může stejným způsobem sledovat vás a pokud se sledujete vzájemně, máte i pro Hearth status „přátelé“. Primárně ovšem všichni vidí prakticky všechno.

Při běžném prohlížení darů a přání nebo komunikaci s kýmkoliv ani nepoznáte, kdo se s kým přátelí. Hearth vám totiž především nabízí prostor a možnost poznat kohokoliv, kdo k vám pasuje tím, že nabízí dar, který potřebujete, nebo naopak poptává něco, co rádi darujete vy. Motivace udělat radost a obdarovat kohokoliv má stále větší váhu než pobídka nejdříve obdarovat přátele a pak teprve nabídnout dar těm ostatním.

Se zvyšujícím se počtem uživatelů a jejich darů a přání a především s rostoucím počtem vzájemných kontaktů mezi vámi uživateli vzniká a v minulosti už vzniklo velmi mnoho přátelských poděkování a jednorázových či opakovaných setkání. Zkrátka v naší virtuální internetové síti vznikají reálné přátelské vztahy.

Chci obdarovat jen přátele

Začíná přibývat těch, kteří by byli rádi v užším či častějším kontaktu s lidmi, které už znají. Zkrátka štědrá síť se proměňuje a stále více naplňuje svůj sociální rozměr a to nás těší. Již několik měsíců Hearth umožňuje vložit dar nebo přání viditelné pouze okruhu vašich přátel, ale pokud vás tato vychytávka minula, rádi ji dnes zopakujeme.

jen_pro

Pro každou položku (dar nebo přání) lze zvolit jeho „soukromí“. Pokud zadáte „Jen pro přátele“ zobrazí se takový dar či přání na tržišti pouze těm několika lidem, kteří vás sledují, a současně vy sledujete je.

Stát ve státě aneb život v komunitě

Obdobným způsobem mohou postupovat i členové komunit. Např. komunita z „Liptákovic“ může uvnitř Hearth.net vykolíkovat prostor pouze pro sebe a budou-li všichni členové takové komunity vkládat své dary a přání pouze do této komunity, velmi snadno tak vznikne uvnitř štědré sociální sítě něco jako „liptákovický Hearth.net“.

Jak už je v Hearthu zvykem, každý má absolutní svobodu jakým směrem zaměří svou pozornost. Bude-li žít svou štědrost a laskavost na území své lokality, regionu, kontinentu nebo po celé planetě.

Můj Hearth

Týmu vývojářů Hearthu chystá do budoucna v tomto kontextu změny. Kromě klasického filtrování nabídneme i zúžený pohled do Hearthu v míře, která uživatele na jedné straně nezahltí (tisíce darů a přání pročtou skutečně pouze velcí fandové štědrosti) a současně na straně druhé neodradí (pokud v síti nejbližších přátel zrovna žádný dar nebo přání nebudou). Zkrátka tak akorát, jak budete chtít nebo potřebovat.

Hearth ve svém rozvoji pokračuje ve filozofii „jaké si to uděláš, takové to máš“, takže posílíme nástroje a ovládací prvky tak, aby si každý mohl snadno zvolit, jak chce Hearth sledovat nebo používat. Zda v míře spíše osobní a přátelské nebo naopak v měřítku celoplanetárním. Jedno je ovšem jisté: „ve dvou se to lépe táhne“ a tak s Hearthem rozhodně podpoříme jakékoliv vznikající přátelské vazby, protože jen, když nás bude víc a víc na stejné vlně, můžeme dosáhnout svého cíle a udělat svět kolem nás lepší nebo laskavější.