Potřebujeme lepší dějepis

10.8.2020

Přiznám se, že mě dějiny Byzantské říše ve škole tak nějak míjely. Něco s Cyrilem a Metodějem, Konstantinopol a tak dál. Dějepis je nějak moc plný letopočtů a faktů, ale příběhy potřebují čas a vypravěče. A obojího máme málo.

A tak jsem málem přišel o tenhle neuvěřitelný příběh. Objevíte v něm, že srpek měsíce, který si dnes spojujeme s Islámem, je ve skutečnosti symbol bohyně Artemis, který měla ve znaku Konstantinopol a tenhle znak přijal její otomanský dobyvatel Mehmed II. jako symbol kulturní kontinuity mezi Římskou říší a jeho vládou.

Jsou v něm otomanští vládci, kteří se slitovali nad vyhnanými španělskými (i českými) Židy. I zdivočelí křižáci drancující hlavní město křesťantství. A v tom příběhu jsou také uprchlíci z rozpadající se říše, kteří přinesli do Itálie pozůstatky myšlenek řeckých a římských filosofů a dali vzniknout renesanci.