Ovládnout mysl a žít jako Mistr

7.1.2019

Čtyři dohody Dona Miguela Ruize nás učí, jak vystoupit z bludného kruhu myšlení. Tím, že budeme mířit slovy přesně. Nebudeme si vytvářet domněnky. Nebudeme si nic brát osobně a budeme vše dělat nejlépe, jak umíme. Don José Ruiz pokračuje v učení svého otce. Společně světu přinesli pátou dohodu: “Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.”

Na svět přicházíme nazí, čistí a nevinní. Nemusíme nic umět, ničím být. Stačí, že prostě jsme. To samo o sobě postačuje k tomu, aby všichni kolem nás zářili štěstím.

Jak jde čas, začínají nás lidé v našem okolí zahrnovat svými představami a názory. Určité představy mají naši rodiče, jiné prarodiče a další příbuzní, jiné učitelé ve škole. Netrvá dlouho a přestáváme vnímat svět takový, jaký je, a začínáme ho posuzovat přes brýle přejatých názorů. Původně čistou a nevinnou bytost žijící v lásce a harmonii začne ovládat tyran mysli.

Všichni dobře známe neodbytný hlas v naší hlavě, který nám říká, co a jak máme dělat. Jací máme být, jak se máme chovat. Zvykli jsme si posuzovat, soudit a odsuzovat. Sami sebe i celý svět. Tím, že jsme během života nekriticky přejali velké množství informací, které nám v dobré víře předali naši rodiče a učitelé, jsme se ocitli v patové situaci. V důsledku principu odměny a trestu žijeme ve světě plném hrozeb a nebezpečí, ve snu oběti.

Postupně zjišťujeme, že mnohé z toho, co nám druzí říkali, je jinak. Bereme jeden názor po druhém a v souladu se svou zkušeností si tvoříme své vlastní názory. Ocitáme se ve snu bojovníka. Znovu se učíme milovat sami sebe a celý svět. Zjišťujeme, že vůbec není tak děsivým místem, jak se nás někteří snažili přesvědčit.

Můžeme postoupit ještě o stupínek výš a žít ve snu Mistra. V této úrovni si dopředu netvoříme žádné představy ani názory. Jsme skeptičtí, protože jsme poznali, že všechny pravdy jsou pouze relativní. Pečlivě však nasloucháme. Sami sobě i druhým. Víme, že všechno má svůj čas a podle toho jednáme. Netlačíme na druhé ani se je nesnažíme o čemkoliv přesvědčit. Naše dny se odvíjejí okamžik za okamžikem, podobně jako se odvíjejí dny nemluvněte. Znovu se navracíme do prostoru čistoty a nevinnosti. Život se opět stává zázrakem.

Cítíš ve svém životě rostoucí tlak? Možná se jedná o výzvu přehodnotit vše, co děláš a čím jsi. Vytvoř si nové dohody propojující Tebe s Tvojí podstatou. Silou vlastní skepse se posuň za jakékoliv názory a myšlenky, vstup do proudu života a žij jako Mistr sebe sama.