Oplatky se NEpečou

8.8.2016

V Hearth.net, možná oproti tradičnímu očekávání, platí: Darovanému koni na zuby hleď! Pokud někdo daruje způsobem nedůvěryhodným tj. popis daru či přání se výrazně rozchází s realitou, máte možnost svůj pocit zcela autenticky propsat do hodnocení na profil člověka, který vás svým přístupem zklamal. Další z textů ze života štědré sociální sítě navazujeme na příspěvek Prostor pro štědrost a laskavost

 

FÉROVÉ HODNOCENÍ

Udělit negativní zpětnou vazbu není jen tak. Vyžaduje to velkou odvahu, podobně jako když se učíte v restauraci vrátit jídlo, které vám nechutná. V Hearthu se snažíme kromě odvahy nezapomínat na laskavost, protože cílem férové zpětné vazby rozhodně není „ulevit si“ nebo vyhlásit „třetí světovou válku“. Pěkně to na svém profilu uvádí třeba Zuzana: „Milí hearthťané, potěšíte mě, když mě po osobní zkušenosti ohodnotíte. Z milého hodnocení se zaraduji, z negativního si vezmu ponaučení.“ Cílem zpětné vazby je poděkovat a dále zveřejnit vaší osobní zkušenost s daným člověkem. Můžete ho vřele doporučit nebo případně před ním varovat ostatní, aby se měli na pozoru, že ve svém darování není důvěryhodný.

Skoro každá chyba v životě se dá nějak napravit. Když ne hned, tak jistě s odstupem času. A z chyb se také učíme. Nezapomínejte, že i negativní hodnocení pomůže jen, když bude zdvořilé a samozřejmě pravdivé. Konečně je a vždy to bude jen váš pohled na celou událost a není vyloučeno, že váš protějšek má ze setkání úplně opačný pocit než vy. U každého hodnocení (ať už je dobré nebo špatné) může ten, koho ohodnotíte, stejným způsobem ve svém komentáři vyjádřit svůj pohled a buď vám ještě jednou poděkovat nebo se obhájit, případně dodatečně omluvit.

Co se stalo mezi čtyřma očima, žádný správce v žádné sociální síti nikdy spravedlivě neposoudí. Ve sporu dvou uživatelů, který přeroste v sérii křížem udělených negativních hodnocení, hledáme vždy vzájemnou dohodu. Udělit nebo přijmout k jedné situaci dvě a více negativních hodnocení je málo užitečné a vůbec ne laskavé. V případě, kdy se oba uživatelé jsou schopni dohodnout, duplicitní nebo nadbytečná hodnocení z obou profilů smažeme. Pokud není vzájemná shoda (z jakéhokoliv důvodu) možná, situaci posuzujeme z pohledu platných podmínek Hearth.net, zejména s ohledem na pravidla slušného chování. Je-li hodnocení vulgární nebo výrazně slovně agresivní, mažeme z Hearth.net jeho problematickou část aniž bychom při tom porušili hlavní obsah sdělení. Vždy komunikujeme s oběma stranami a hledáme dohodu, aby svou negativní zkušenost mohl vyjádřit autenticky a při tom slušně a férově.

Největší potíž nastává, když je zpětná vazba udělena nepravdivě. Proti lži neumíme efektivně zasáhnout, protože zpravidla oba rozhádaní uživatelé tvrdí, že lže ten druhý a právě ty opačné komentáře máme odstranit. Není-li vzájemná dohoda znesvářených stran možná a není-li text rozporovaného „nepravdivého hodnocení porušením platných pravidel, ponecháváme jeho znění beze změn.

Úplně speciálním a nežádoucím udělením hodnocení kohokoliv je jeho umístění jako daru přímo na Tržiště formou např: „Věnuji upozornění na nepoctivce X a dále následuje výčet hříchů a připojené varování. Zpětná vazba na kohokoliv jiného není darem. Jde o hodnocení, které má v Hearth.net své místo právě a jedině na příslušném profilu hodnoceného člověka. V takových případech jsme jako správci Hearthu nesmlouvaví. Více o činnosti správců následuje v blogu Kdo rozhoduje.