o Hearth.net v časopisu Vlasta

30.3.2017

Tento týden vyšel v časopisu Vlasta, čísle 13/2017, článek o Hearth.net v rámci tématu týdne „Dobro v nás, aneb Jsme lepší, než si myslíme“. Děkujeme redaktorce Martině Háchové za oslovení a napsání článku o našem projektu.

HEARTH.NET – aneb DÁVEJTE A BUDETE ŠŤASTNÍ

Nejde o dary, ale o obdarovávání.
V DNEŠNÍM SVĚTĚ KONZUMU SE PŘEDSTAVA TOHO, ŽE BY NĚKDO MOHL DAROVAT
NEZNÁMÉMU ČLOVĚKU NĚCO BEZ OČEKÁVÁNÍ ČEHOKOLI NA OPLÁTKU, JEVÍ JAKO
UTOPIE. PŘESTO JE TO REALITA – NA PODOBNÉM PRINCIPU NAPŘÍKLAD STAVÍ
PROJEKT HEARTH.NET.

Projekt se zrodil v hlavě Libora Malého. Ten se po letech v byznysu přiklonil k filantropii. A chce ukázat, že akt darování člověka obohacuje víc než opak. Štěstí spatřuje v projektech, které charakterizuje jako součást ekonomiky daru.

Patří k nim i sociální síť Hearth.net, jejíchž 16 500 uživatelů nabízí druhým nejrůznější věci nebo schopnosti. Protože jak říká duchovní otec této komunity, darovat lze kromě věcí i čas nebo dovednosti. V bezplatném on-line prostoru Hearth.net může zažít dobrý pocit z obdarování každý. Nejedná se o žádný systém typu něco za něco, jde o skutečné dary, bez jakéhokoli očekávání čehokoli nazpět. Hearth.net umožňuje i stát se součástí společenství, tzv. komunit, kde můžete své zkušenosti a zážitky sdílet s ostatními, vzájemně se inspirovat a podporovat. Nejde ale zdaleka jen o virtuální svět. Při předávání se lidé také skutečně fyzicky setkávají a mnohdy vznikají i nečekaná přátelství.

Nejde o dary, ale o to obdarovávání,“ vysvětluje Lenka Melicharová, která začátkem tohoto roku nastoupila na pozici výkonné ředitelky. „I povědomí o existenci a poslání Hearthu šíříme nejen po internetu, ale i v reálném světě při různých akcí naživo, jejichž součástí bývá i tzv. mini DAŘIŠTĚ.“

Funguje to jednoduše – vytvoří se prostor bezplatné zóny, nějaký útulný koutek, kde probíhá obdarovávání, kde je možno nechat proudit dary hmotné i nehmotné. Součástí Dařiště bývá tabule, na níž se umisťují nabídky či poptávky v podobě zkušeností, něčeho, co kdo umí a chce se o to podělit. Není to „má dáti dal“, ale „má dáti dar“. Vytváří se propojená síť vzájemné radosti, kde zkratka DPH označuje DAR PŘIDANÉ HODNOTY. Kdo chce darovat, může ke svému daru připojit i krátký příběh, který se k němu váže. A bývá zvykem, že ten, kdo dar přijme, napíše také krátkou notku, proč dar přijímá, případně na co ho použije, což bezpochyby darujícího potěší. Nevyzvednuté dary se po ukončení Dařiště jsou nabídnuty na portále Hearth.net nebo na dalších Dařištích, kam jedeme.

Slova – Heart a Earth (srdce a Země) mají obě stejný základ. Jejich spojením vznikne Hearth – rodinný krb, ohniště. Vznikl tím symbol hodnot, které jsou důležité, a přirozené v rodinném kruhu. Pozornější zahlédnou i slovo art (umění) v samém středu názvu. Odtud Art of Giving – umění daru.

„I naše firemní kultura zrcadlí to, co hlásáme,“ pochvaluje si Lenka. „Vzájemné projevy laskavosti a štědrosti protkávají každý pracovní den. Na pozice a klasický hierarchicky pojatý způsob řízení se u nás moc nehraje. Tvoříme tým, který funguje jako jeden organismus, doplňujeme se, všichni jsme stejně důležití. Pro mne je kromě nespočtu povinností exekutivního i kreativního charakteru zásadní udržet si nadhled, vidět věci z celistvého pohledu, vnášet nové vhledy a způsoby realizace a v neposlední řadě také pečovat o soulad a čistotu všech záměrů spojených s existencí projektu.“

V současnosti financuje celý projekt převážně jeho zakladatel Libor Malý z vlastních zdrojů. Nepatrnou částí přispívá veřejná sbírka a drobné finanční příspěvky jednotlivců.

„Jedním z našich hlavních cílů pro tento a další roky je rozšíření Hearthu i za hranice ČR a SR. Rádi bychom rozeseli tzv. Hearth pointy po celé planetě. Do budoucna bychom se proto rádi vydali cestou fundraisingu a v souvislosti s tím už začínáme vytipovávat případné zdroje,“ popisuje Lenka Melicharová.

 

Spolu s článkem o nás se můžete dočíst o putovním foťáku Fotograf bez talentu, ve kterém putoval loni profi foťák volně mezi lidmi, každý jej měl 1 měsíc a vrátil se mu s 12 krásnými příběhy. Letos v únoru vypustil fotograf do světa rovnou 5 foťáků! Navíc s podporou fotografického obchodu a výrobce fotoaparátů.

A o Aleji dobra v Beskydech, kterou vytvořila majitelka pozemku a sází tam stromky se jmény dobrých lidí, které navrhuje každá obec a město v jablunkovském regionu a vybírá je pak komise, složená ze 16 starostů kraje. Ti pak společně se starostí svých obcí zasadí novou odrůdu jabloně a každý strom nese jméno jednoho dobrého člověka.