Neřešme následky, ale příčiny

29.7.2019

Inspirující myšlenky z pera Miroslava Slíže, který byl účastníkem setkání na téma zdraví a prevence v Paspově sále 27. 5. 2019. Text je přímou reakcí na toto mimořádné setkání. Další setkání se koná 9. 9. 2019 opět v Paspově sále.

Neřešme důsledky, ale příčiny.

Chovejme se zodpovědně sami k sobě, ke svému okolí, k Zemi.

Vnímejme člověka jako komplexní bytost, kde duševní a tělesná stránka jsou úzce propojeny.

Pomáhejme ostatním lidem dobře žít.

Vraťme se k moudrosti našich předků, selskému rozumu a komplexnímu přístupu venkovských lékařů.

Nepracujme se strachem, ale s nadějí a vírou.

Otevřeme se jiným názorům a přístupům. Hledejme komplexní řešení.

Eliminujme negativní programy, které v sobě máme zaseté kulturou a svým okolím.


Rozdávejme radost a lásku. Harmonii, která léčí.

Pomáhejme lidem otevírat se novým pohledům.

Pomáhejme lidem najít pravý zdroj svého štěstí, své radosti.

Eliminujme toxicitu prostředí.

Udělejme z medicíny vědu, která se bude věnovat zdraví, nikoliv nemocem.

Vnímejme nemoc jako zprávu o potřebě pomoci, která má řešení.

Zaveďme systém, ve kterém by pacienti platili až po té, co se uzdraví.

Dejme lékařům prostor k načerpání energie, kterou potřebují. Pomozme jim stát se učiteli harmonického života.

Odmítejme novodobá zaklínadla v podobě diagnóz a verdiktů o neléčitelnosti. Podporujme člověka, ne diagnózu.

Naučme se zamezit vzniku chronického zánětu, který je jádrem většiny civilizačních chorob.

Aktivně zamezujme šíření negativních programů, obzvláště před nimi chraňme děti.

Udělejme vše pro to, aby se děti mohly rodit přirozenou cestou v harmonii.

Učme se správně dýchat a hýbat. Učme se dobře žít.

Dívejme se na svět pozitivně.

Mirek Slíž