Mladí Dobro-druzi, které baví pomáhat

5.9.2016

Jsou mladí, a přitom často druhé podporují víc, než ti o dost zkušenější z nás. A nemají to přitom snadné, protože pomáhají řešit náročné věci, například vzdělání romských studentů nebo stavění mostů mezi generacemi. Navíc jim to jde a strhávají k pomáhání řadu dalších lidí kolem sebe.

Nadace Via týmy dětí a mladých ve věku od 6 do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas, aby benefiční akcí získaly finanční prostředky pro dobrou věc, podporuje už tři roky. V rámci programu Pomáhej společně s ČSOB věnovala finanční podporu celkem 43 projektům, do kterých se zapojilo už více než 900 aktivních dětí a mladých lidí. A letos v tom bude pokračovat, jen se program přejmenuje na Dobro-druzi. Více tak na první pohled vystihne, že konání dobra je často i velké dobrodružství.

To dokazují i příběhy týmů, které získaly podporu v aktuálním ročníku. Než se do nich pustíme, vězte, že další týmy se mohou o podporu Nadace Via v rámci programu Dobro-druzi hlásit od letošního srpna. Mladí filantropové, kteří budou do programu vybráni, mohou pro realizaci svých benefičních akcí získat metodickou, konzultační i finanční podporu (zdvojnásobení vybrané částky do výše 15 000 Kč). A přihlásit se mohou všechny týmy, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče) rozhodnou pomoci například osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu nebo jiné dobré věci.

Tady je pár příběhů, které vás mohou inspirovat k tomu, že uspořádáte vlastní benefiční akci, se kterou se do Dobro-druhů přihlásíte.

Divadlo pro Jarečka

Dvacet dětí z dramatického kroužku ve věku 6 až 11 let, které navštěvují malotřídní školu v Komořanech, uspořádalo benefiční divadelní představení na podporu jedenáctiletého chlapce Jarečka s těžkým mentálním i tělesným postižením. Děti v průběhu roku zkoušely své role, vytvářely kulisy, společně s rodiči pracovaly na kostýmech, vytvořily návrhy plakátů, psaly pozvánky a dopisy lidem z obce a blízkého okolí. Divadelní představení bylo hodně úspěšné a celkem se díky němu podařilo včetně veřejné sbírky a příspěvku Nadace Via vybrat částku 74 550 korun. Ze získaných peněz rodina Jarečka zaplatí osobního asistenta pro svého syna.

Metal for hope

Skupina kamarádů ze severočeského spolku Metal for Hope zorganizovala koncem loňského roku dva benefiční koncerty metalových kapel v Trutnově a v Liberci, aby tak společně pomohli skupině autistických dětí z Mateřské a Základní školy Sluníčko. I s příspěvkem od Nadace Via vybrali celkem 27 498 korun. Za ně pak dětem koupí piano.

Pokud vás program Dobro-druzi zaujal a rádi byste se do něho zapojili, připravte zde je aktuální výzva.

Převzato: z www.nadacevia.cz