Libor Malý o krizi kapitalismu a cestě ke štěstí

29.1.2015

Socialismus se neujal, protože skončil na kolektivní nezodpovědnosti lidí. A tak se hledá nové řešení. Jedno z nich nabízí i úspěšný podnikatel a buddhista Libor Malý. Spočívá v myšlence na ekonomiku daru a v podstatě věrně kopíruje tržní systém s jediným rozdílem – nelze na něm nijak vydělat. „Musíte hledat jiné motivy, proč v něm fungovat. Tím hlavním motivem je vyčistit si svědomí a pomaličku dojít takového toho obyčejného životního štěstí. Osobně věřím, že tohle je cesta do budoucnosti,“ říká Malý v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Poslední měsíce byly z politického i mezinárodního pohledu značně neklidné. Pozorujete například u svého projektu Hearth.net, který navrhuje řešení současného stavu takzvanou ekonomikou daru, větší zájem o tuto myšlenku? Ptám se, protože hodně lidí se nechává unést obavami z války a přemýšlejí o různých alternativách, které by případně mohly člověku pomoci v přežití… Ano, pomalu, ale stabilně nám roste počet zapojených lidí, blížíme se k 10 tisícům uživatelů. Nemyslím si ale, že naši uživatelé jsou lidé, kteří se primárně bojí války, naopak cítím, že velká část z nich jsou pozitivní lidé s otevřeným srdcem, kteří hledají nové cesty, jak dojít svého naplnění a osobního štěstí.

Možná je to proto, že se stále častěji hovoří o krizi kapitalismu. Ten sice nejdřív zvítězil ve studené válce, ale nyní panují obavy nad tím, zda půjde do budoucna zachránit systém liberální ekonomiky a tržního hospodářství. Zda bude možné uchovat volný obchod po celém světě v čele se Západem, jak jsme byli po staletí zvyklí? Nebo bude naopak nutné kapitalismus zničit a nahradit něčím jiným? Pokud ano, čím? Já nerad věci ničím, obzvláště takové, které byly příčinou tak obrovského rozmachu lidstva. Ale co jednou začalo, také jednou skončí, a proto je docela dobré začít se poohlížet po alternativách ke kapitalismu. Socialismus se neujal, protože skončil na kolektivní nezodpovědnosti lidí. Naše idea ekonomiky daru v podstatě věrně kopíruje tržní systém s jediným rozdílem – nelze na něm nijak vydělat. Tedy musíte hledat jiné motivy, proč v něm fungovat. A tím hlavním motivem se vyčistit si svědomí a pomaličku dojít takového toho obyčejného životního štěstí. Osobně věřím, že tohle je cesta do budoucnosti, ale bude to pořád ještě nějaký ten pátek trvat, než se to celosvětově rozšíří, protože motivace udržet současný systém v chodu je obrovská. K tomu bude nutné ale také změnit základní návyky lidí týkající se jejich obživy a způsobu žití, a to není a nebude vůbec jednoduché… Možná je to tedy o celé další generační proměně…

Často (a nejen vy) poukazujete na to, že se nacházíme v jakémsi bodu zlomu. Jakých ukazatelů toho, že tomu tak je, si máme všímat? Jsou-li viditelné? Ano, ukazatelé probíhající změny jsou zcela jasně viditelné vnímavým a citlivým lidem na celém světě. Bohužel většina populace je pod vlivem drog (alkohol, tabák atd.) nebo farmak (prášky na spaní, antidepresiva, prášky proti bolesti atd.) nebo obojího, a tudíž jejich smyslové vnímání je otupené tak, že nic nevnímají. Je velmi obtížné na takto malém prostoru popsat změny, které probíhají, protože se jedná o velmi subtilní a pomalé změny. Řekněme v takových oblastech fyziky a psychiky, které ještě musí být pořádně popsány.

Domníváte se, že se lidé (lidstvo  či spíše představitelé takzvané západní civilizace) budou mít i v budoucnosti stále stejně dobře? Že si alespoň takovou prosperitu, v jaké se nacházíme (i když je to samozřejmě individuální) dokážeme uhájit a udržet? Nebo přichází nyní čas Asie (Číny atd.), kde jsou lidé skromní, a tudíž též značně levnou pracovní silou, které nelze ve starém světě konkurovat? To nevím, nemám kříšťálovou kouli. Z dlouhodobé perspektivy doufejme, že se lidstvo bude mít jako celek lépe, ale v blízké budoucnosti bude třeba překonat mnoho obtíží, a to může životní úroveň lidstva snížit. Také se domnívám, že menšina lidí, tedy ti, kteří budou mít čisté svědomí a dokáží myslet pozitivně, se budou mít lépe než většina těch, kteří čisté svědomí mít nebudou, ať už budou jakkoliv bohatí.

Co je ekonomika daru?

Je založena na koloběhu daru. Tedy darování a sdílení čehokoliv, od věcí po znalosti a zkušenosti. Vše bez očekávání odměny od obdarovaného. Hearth.net, která ho nabízí a praktikuje, je tedy sociální síť. Jak lze na stránkách provozovatele najít, dokonce prý prosociální. „Bereme ji jako nástroj pro lepší fungování ekonomiky daru v reálném prostředí. S její pomocí chceme vytvářet skutečné vztahy a komunity. A mít z toho radost,“ uvádějí ti, co včele s Liborem Malým stáli u zrodu této myšlenky. De facto tak funguje určitá malá komunita bez peněz – i když zcela to dosud není úplně možné. Zastánci i příznivci tohoto světa založeného na ekonomice daru  také říkají: „Vytváříme celosvětový prostor pro štědrost v každodenním životě.“ Jak prozradil Libor Malý, celkem se již zapojilo bezmála deset tisíc lidí.

Kdo je Libor Malý?

Mimo jiné je na něm pozoruhodné jeho životní krédo. Praktikuje totiž tibetský buddhismus a s pomocí této orientální filozofie se rozhoduje i v obchodu. Dovedlo ho to hodně vysoko, stál u zrodu a v čele společnosti, která provozuje služby na elektronickém trhu práce. V roce 2011 prodal  tuto firmu finské skupině Alma Media za bezmála miliardu korun. Jeho klíčové myšlenky, kterými se řídí, jsou tyto: Vše je dobré; respektuji okolnosti a dělám to nejlepší; každý čin či rozhodnutí má své důsledky, kterým neuteču; aby bylo dlouhodobě co brát, musí se adekvátně dávat. Zdůrazňuje také to, že základem buddhismu je nelpění, neboť celý vesmír je jen jako sen, iluze. Člověk by neměl lpět na ničem, tedy ani na svém podniku.