Lenka Janků: Život je dar

22.1.2019

Náš život je dar, je vzácný a jedinečný. Tím, že svůj dar darujeme, dáváme i energii, část sebe,
kterou sdílíme s obdarovaným. Všichni jsme na určité úrovni navzájem propojeni,
proto je to vždy energie oboustranná, která tak koluje mezi námi všemi.

Je nepřeberné množství možností jak někoho obdarovat.
A stejně tolik je i důvodů, proč někoho obdarovat chceme.

Každé setkání je pro nás dar. Při osobním setkání, předání či sdílení daru se navzájem obdarováváme dobrým slovem, úsměvem, pomocí, sdílením toho, co umíme, nápadem či informací, nahlédnutím do našeho příběhu…Obohacujeme se navzájem a tím si tvoříme lepší svět pro nás všechny.

Věřím v hodnotu daru, který je od srdce, i když to pro někoho může být zdánlivá drobnost.
My nemůžeme předem vědět, jestli věc, která už je pro nás zbytečná a nepotřebná, někomu nepomůže.
Právě to, že je to od srdce, dělá vše hodnotnější.

Já osobně věřím, že každé setkání má nějaký smysl, i když to v tu chvíli nemusíme vidět.
Nepotřebuji si podmiňovat komu dar předám, věřím, že každý dar se dostane tam, kam má.

Když někoho obdaruji, zdánlivě od něj dostanu daleko míň, jinou energii, pak jsem obdarovaná úplně od jinud,
od někoho zcela jiného, ale tím co je právě pro mě.

Například loni jsem koupila Nový prostor za 100 Kč na Pěší zóně, ušla jsem 50 metrů a našla jsem 100 Kč.
Takhle funguje přirozená hojnost Vesmíru, když máme důvěru, že je všeho dostatek pro všechny.