Láska jako životní styl

14.10.2016

Laskavost je v Hearth.net DPH tj. dar přidané hodnoty, protože pokud k darům přidáte úsměv, pochopení, pohlazení, laskavé slovo a otevřené srdce jejich hodnota bude mnohem vyšší.

Pro někoho je dokonce laskavost životní styl a krásně to shrnuje článek na naucseto.cz jehož část vám nabízíme pro inspiraci a celé znění najdete na konci našeho blogu.

Laskavost znamená být pozorný vůči druhým a všímat si jejich potřeb. Je to vnímání hodnoty každého člověka, jehož potkáváme. Laskavost může být mnohem prostší a mnohem účinnější, než si uvědomujeme. Většinou jednáme laskavě s těmi, kteří jsou k nám laskaví a nelaskavě s těmi, kdo k nám laskaví nejsou.

Co se však děje, jsme-li laskaví i tehdy, když narazíme na nespravedlivost a špatné zacházení?

Jeden manžel popsal tuto situaci takto: „Mluvil jsem a jednal se svou ženou tvrdě. Zvýšil jsem hlas a řekl co si opravdu myslím. Já se pak díval dál na televizi. Za půl hodiny přišla s večeří a se slovy „Mám tě moc ráda“ mi ji dala a políbila mne a zase odešla. Seděl jsem tam a říkal si: Tohle se nemělo stát. Tohle není normální. Pěkně to se mnou zacvičilo. Její laskavost mě přemohla. Odložil jsem tác, šel do kuchyně a omluvil jsem se. Jeho manželka projevila laskavost skutečné lásky – a tato laskavost změnila srdce jejího manžela …

Převzato: www.naucseto.cz