Krásnější svět je možný, naše srdce to ví

3.8.2018

Mezi lidmi v různých oblastech vzrůstá rozpoznání vzájemné spřízněnosti. Celostní akupunkturista a záchranář mořských želv možná nejsou schopni vysvětlit pocit, že slouží stejné věci, ale je tomu tak. Oba slouží vynořujícímu se příběhu lidí, který představuje určující mytologii nového druhu civilizace.
Jedná se o příběh spolubytí, dobu znovusjednocení, ekologický věk, svět daru.
Tento příběh nabízí zcela odlišný soubor odpovědí na základní otázky života.

Zde jsou některé principy nového příběhu:

Mé bytí se spolupodílí na tvém bytí i na bytí všech bytostí.
Každý čin je důležitý a má vliv na kosmos.
Jsme v jádru neoddělitelní jeden od druhého.
To, co děláme druhým, děláme sami sobě.
Účel, vědomí a inteligence jsou přirozenými vlastnostmi hmoty a vesmíru.
Každý z nás má pro svět jedinečný a potřebný dar.
Účelem života je naše dary projevit.

Čím více tento druh vědění vyplývající z příběhu spolubytí vzájemně sdílíme,
tím silnější v něm jsme a tím méně jsme sami.
Nemusí to mít nic společného s popíráním vědy, protože věda prodělává obdobné změny paradigmatu.
Nemusíme si odpírat dobré živobytí, protože díky důvěře v dar objevíme nečekané zdroje obživy.
Nemusíme už snášet odmítání ode všech kolem nás, protože víc a víc lidí žije novým příběhem
a každý vlastním způsobem přispívá k rostoucímu pocitu sounáležitosti.

Ani to nemá nic společného s odvracením se od světa, který je stále ještě ponořen do oddělenosti,
protože v novém příběhu máme přístup k novým a účinným způsobům, jak uskutečnit změnu.

Charles Eisenstein: Krásnější svět je možný, naše srdce to ví. Maitrea 2018