Kdo rozhoduje?

23.8.2016

Hearth.net spravují od jeho vzniku  lidé úzce napojení na Adato Paradigma, o.s. (dříve občanské sdružení nyní spolek) – jako jsou členové, zaměstnanci nebo spolupracovníci, a to z pozice adminů. 

Pokračujeme v seriálu textů ze života štědré sociální sítě navazujeme na předchozí díly: Prostor pro štědrost a laskavost a Oplatky se NEpečou

V letošním roce vznikla pilotní komunita správců, složená již částečně z některých uživatelů štědré sociální sítě. Započal proces, který částečně nebo zcela svěří péči o obsah Hearthu do rukou vás – jeho uživatelů – obdobně jako je tomu např. v otevřené encyklopedii Wikipedie.

KAŽDÝ SE MŮŽE ZAPOJIT

Zdá se vám, že nějaký dar nebo přání na Hearth nepatří? Již několik měsíců funguje možnost upozornit na nevhodný obsah, tím, že kliknete na příslušný odkaz. Ani nemusíte být správce a při tom můžete snadno poslat svůj názor tomu, kdo podle vás problematický dar či přání vytvořil. Funguje to velmi dobře. Na přátelské upozornění většinou každý zareaguje rychle a svůj chybný text opraví nebo odstraní. Pokud ne, pak jsou na řadě správci – vaše zpráva je adresovaná také jim.

neDar

 

Ne každý z vás má tolik času, anebo možnost Hearthu v péči o jeho obsah pomáhat a tak stále velkou část spravování a správcování má v „popisu práce“ klasický Admin. I to se postupem času mění. Během léta 2016 po několikaměsíční zkušební době vznikla oficiální komunita Správců obsahu, kterou tvoří společně s Adminy i samotní uživatelé Hearth.net.

Správci Hearth.net jsou společenstvím lidí, kteří pečují o obsah štědré sociální sítě a dbají na dodržování stanovených podmínek, pravidel a slušného chování. Pomáhají podle svých možností a pravomocí uživatelům Hearthu řešit problematické situace, radí jim při ovládání a používání Hearthu. Pravidla a kompetence jednotlivých úrovní spravování naleznete zde.

O tom, jaký je a bude Hearth, neustále rozhoduje každý z nás. Ať už tím s jakým záměrem do Hearth přichází, jakým způsobem zaplňuje vytyčený prostor nebo jak komunikuje s ostatními a respektuje dohodnutá pravidla. „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého,“ zní slavný citát Johna Stuarta Milla a mohli bychom jej parafrázovat: „Radost jednoho nekončí tam, kde začíná radost druhého,“ protože Hearth.net je společný prostor pro kohokoli, kdo chce sdílet štědrost a laskavost a má rád ostatní jako sebe samého.

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL VS. CENZURA

Cenzura jistě není hezké slovo, ale pokud někdo hrubým způsobem nebo opakovaně naruší definovaný prostor, pak nezbývá než, aby jeho strážci konali. „Od prapočátků to v Hearthu funguje tak, že pokud někdo zjevně poruší stanovená pravidla, komunikujeme s ním a očekáváme, že povedeme korektní rozhovor. Pokud dohoda nebo komunikace není možná a porušení pravidel trvá, nevhodný obsah mažeme,“ shrnuje svou zkušenost Honza Dolínek, který patří mezi současné hlavní administrátory obsahu Hearth.net.

V týmu správců nikoho netěší zasahovat do svobodné vůle kohokoliv vyjádřit se naplno. (Tím se pochopitelně myslí vyjádření veřejně dostupná. Do komunikace uvnitř uživatelských zpráv nebo e-mailů nemají správci přístup, byť se občas stane, že někdo z uživatelů Hearthu i takovou soukromou korespondenci zveřejní.) Nicméně pokud takové vyjádření překračuje stanovené meze nebo elementární slušnost, není možné, aby jeho autor sdílel společný prostor s ostatními v plném rozsahu.

Často se stává, že uživatelé očekávají také na Hearth.net tradiční fungování role admina, který má pravomoc svým zásahem všechno vyřešit. Naše snaha v tomto vede opačným směrem. Podobně jako v našem hlavním poslání otáčíme směr v současnosti většinového konzumního chování do štědrosti, chceme, aby o obsah Hearthu pečovali ti, kteří jej mají rádi. Jedním z hlavních cílů fungování Hearth.net je, aby každý kdo štědrou sociální síť používá a cítí, že „je něco špatně“ pomohl na problém nejen upozornit, ale vlastním přičiněním jej překonat. Potřebujeme k tomu velkou dávku trpělivosti, ale ještě více vás – ochotné, otevřené a moudré filantropy, kteří mají odvahu, chuť  a čas se k nám přidat. Chcete být správcem Hearth.net? (Pokud ano, pošlete nám e-mail na info@hearth.net).