Jakou cenu má filantrop?Jakou cenu má filantrop?

21.5.2014

Zpravidla jsme zvyklí více sledovat “co” nebo “koho” podpoří známý mecenáš či dárce. Méně už se zajímáme o motivace nebo povahy těch, kteří “něco dávají”, a to bez ohledu na výši nebo míru takového dobrodiní. A přitom právě osobnost nebo myšlení dárce často činí jeho skutky pozoruhodnými. Schválně: zkuste si v duchu vzpomenout na nějakého člověka, o němž byste řekli, že je filantrop. Napadají vás notoricky známá jména jako Rockefeller či Gates nebo jste si automaticky vzpomněli na Frantu od vedle, který kdykoli pomůže?

Snaha všimnout si alespoň občas dárců mezi námi je v Česku patrná už několik let. Ne vždy se podaří, aby “dobrá zpráva” získala v záplavě šokujících mediálních trháků dostatečnou pozornost. Na druhou stranu – opravdu jen málo ze skutečných dárců dělá to, co dělá, právě proto, aby se otiskli do stránek novin nebo časopisů. Mnohem více se soustředí na své otisky v okruhu svých blízkých a to má zpravidla mnohem větší váhu.

Ladislav Čerych žil podstatnou část svého života od roku 1948 mimo Českou republiku. Jakmile se po sametové revoluci vrátil domů, takřka okamžitě se s bratrem začal věnovat podpoře regionu okolo jejich milované České Skalice. K tomuto účelu také v roce 2001 věnoval svou rodnou vilu, kterou později převzalo Centrum rozvoje Česká Skalice a realizuje v ní programy zaměřené na vzdělávání neziskových organizací, ekologii či obnovu venkova. Regionální cena, která nese od roku 2006 na památku jméno právě Ladislava Čerycha, je určena lidem, kteří významně pomohli vile, její zahradě nebo podpořili činnost centra.

V roce 2013 získala jinou cenu s názvem Via Bona za “otevírání nových cest” úspěšná náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa Hana Machačová. K oslavě svého životního jubilea se místo darů rozhodla požádat své hosty o pomoc. Do pozvánky napsala, že jí udělá radost místo dárků, když se podaří vybrat prostředky na pomoc někomu s těžkým osudem. Díky svému nápadu vybrala několik stovek tisíc korun, které pomohly např. ženě, jež ve svých 23 letech ochrnula téměř ze dne na den a od té doby je odkázaná na invalidní vozík a svoji rodinu. A skvělé bylo, že netradiční způsob oslavy inspiroval i další zaměstnance pojišťovny. Konečně podobně laděná kampaň za Skutečný dárek funguje pro obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni už řadu let a dost možná jste také už někdy pod stromečkem nalezli “kozu”. Kozu, kterou za Vás ve skutečnosti věnovala humanitární organizace nějaké rodině na severu Jižního Súdánu.

Kromě darů hmatatelných nebo peněz může prakticky kdokoliv kdykoliv darovat kus sebe. Dobrovolnictví jako součást dárcovství má nejen u nás také svou „cenu“. Jedna z těch, která oceňuje dlouhodobě mezilidské dobro nese podtitul: “Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci”. Takovou před časem dostal i Martin Řeháček za to, že je dárcem krve, plazmy i kostní dřeně, několik let pomáhal stavět dětský hospic, chodí chovat miminka na dětské oddělení kliniky popálenin, sází stromky, pomáhá v nedělní herně v integračním centru a to je jen hrubý výčet jeho darů, které možná většina lidí ani jako dary nenazývá. Dobrá vůle je patrně dar, který dostáváme možná do vínku od narození nebo až během života a díky níž se stáváme sami dárci nebo dobrovolníci.

Koffi Annan před několika lety řekl: „Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům.”

A tady někde tušíme pointu. Hearth.net je plný darů, movitých, nemovitých, dávno rozbalených nebo těch, které teprve čekají, až jim někdo rozváže mašli. Něco mají ovšem všechny naše dary společné. Naději a inspiraci. Odtud možná pramení motivace všech filantropů, ať už nějakou cenu mají a nebo ne 🙂

Nebo je to podle vás jinak?

p.s. Mimochodem poznali jste na ilustračním obrázku velkého českého mecenáše?