Inspirující setkání na téma štědrosti

12.11.2018

Setkání je součástí cyklu Kultura darování a ekonomika daru a koná se formou poradního kruhu.
Během večera dáme prostor těmto otázkám:

* Co je to štědrost?

* Jak souvisí s pocitem, že jsme plně součástí společenství, ve kterém žijeme?

* Co nás podporuje dávat ze sebe to nejlepší a co nám v tom naopak brání?

Poradní kruh je prastará forma nehierarchické komunikace používaná mnoha domorodými kulturami pro sdílení osobních příběhů, rozhodování o důležitých záležitostech společenství či řešení konfliktů. Umožňuje vytvořit prostor důvěry, ve kterém je bezpečné být sami sebou a opravdově, bez posuzování naslouchat druhým. Každý hlas je vítán a má tu své jedinečné místo, neboť bez něj by celek nebyl úplný.

Poradním kruhem nás provede Hana Bernardová. Hanka vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu a postgraduální program Ekonomie pro přechod na Schumacher College v Anglii. Zabývá se udržitelnými způsoby života a tvorbou fungujících společenství založených na opravdové komunikaci a spolupráci. Podporuje místní ekonomiku a šetrný vztah lidí k půdě. Tlumočí a překládá z angličtiny (kniha „Krásnější svět je možný, naše srdce to ví“ od Charlese Eisensteina). Více o Hance a moudrosti poradních kruhů se dozvíte v rozhovoru zde.

Setkání se koná 19. listopadu od 18 hodin v Centrálním Hearth Pointu,
Staroměstské nám. 4/1 (3. patro)

VSTUPNÉ: dobrovolná výše daru

Těšíme se na společné setkání.