Inspirace (nejen) pro Hearth.net ambasadory

16.3.2017

Hearth ambasadoři a příznivci Hearth.net… nechte se inspirovat zprávou ze setkání ve Zlínském kraji.

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo ve Zlíně setkání příznivců komunity Ekonomiky daru – Zlínský kraj, jež uspořádal a zorganizoval ambasador Hearthu Radek Horák.

Z celkového počtu 27 přihlášených se 10 lidí omluvilo předem a 5 pak těsně před setkáním. Nakonec se sešlo 12 účastníků. Osloveni byli členové komunit na Hearthu: Ekonomika daru – Zlínský kraj (15 členů), Zlín a okolí (38 členů). Dále jsme oslovili několik stovek lidí z komunity na FB (Bezpeněžní Zlín) a 70 lidiček z neformálního sdružení Kompost Zlín, které také poskytlo prostory pro setkání.

Radkova zpráva ze setkání:
Strávili jsme více než dvě hodiny povídáním na téma Ekonomika daru ve Zlínském kraji – a co dál ? Stručně řečeno, ze setkání vyplynulo následující:

  • Shodujeme se na principech Ekonomiky daru a víme, že nám dávají smysl.
  • Chceme se fyzicky potkávat a sdílet své zkušenosti, alespoň jednou za čtvrt roku.
  • Zůstáváme ve vzájemném kontaktu a jako nástroje se rozhodujeme využívat platformy štědré sociální sítě Hearth.net.

Příští naše setkání plánujeme na měsíc květen. Jeho formu a program ještě upřesníme. Vaše nápady a podněty můžete sdělovat odesláním zprávy všem členům komunity Ekonomika daru – Zlínský kraj.
Můžete sem také formou daru umístit vaše pozvánky a tipy na akce, které buď sami pořádáte, nebo se vám jeví pro ekonomiku daru smysluplné. Případně sem inzerujte výzvu ke spolupráci na vašich akcích.
Neváhejme s aktivizací vlastních zdrojů pro uspokojování potřeb ostatních. Když dáme vědět, co zamýšlíme, třeba se najdou další „ruce“, které nám s našimi záměry mohou pomoci.
Dejme si odkaz na platformu Hearth.net do našeho prohlížeče a mrkněme se každý den, co je nového na tržišti, které si můžeme díky filtrování snadno přizpůsobit.
Vzpomeňme na myšlenku Ekonomiky daru v naší práci, zaměstnání a denním životě. Třeba tak objevíme další možnosti, jak aplikovat naše štědré nastavení mysli v praxi.
K tomu nám všem přeji hodně zdaru, síly a odvahy.
Těším se na „pohodu v každém okamžiku“, která se díky našemu štědrému pohledu na věci kolem nás stává skutečností.

Osobní poděkování všem zúčastněným:
Bylo s vámi velmi příjemně a za sebe mohu říct, že pociťuji skutečnou důvěru ve vás, jako bytosti, které myslí a jednají ve prospěch ostatních tak nejlépe, jak je to jen možné.

Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, tak se neváhejte na interní tým Hearth nebo přímo na Radka přes Hearth.net obrátit.