Hearth cestuje na Valašsko

3.3.2017

Rádi bychom svět informovali o chystaném trojrozměrném propojení projektu Hearth a 2 skvělých akcí konaných pod záštitou Happy Health Academy a neziskové společnosti Inspirace v Rožnově pod Radhoštěm.

Jedná se o:

VI. ročník Kongresu inteligentního pohybu

Kongres inteligentního pohybu, jež je nejen mezi odbornou, ale i širokou veřejností zajímající se o zdravé pružné a sloužící tělo velmi oblíbený, se koná 8.-9. dubna 2017. A Hearth bude u toho 🙂 Více informací o této akci můžete nalézt v pozvánce a ve Facebookové události.

 

Beseda Jardy Duška z cyklu „Na slovíčko“

Herec, ale především milovník života a mnohem víc si tentokrát pozval dalšího pozoruhodného hosta – MUDr. Jana Vojáčka. Jan vystudoval klasickou medicínu, ale následně se vydal cestou hledání příčin nemocí a ne pouze léčením jejich následků. Dnes tvrdí, že většina chronických nemocí jsou iluze. Neexistují. Jsou jen projevem nerovnováhy organismu na vícero úrovních. Dnes působí jako vedoucí lékař kliniky funkční medicíny v Praze, zabývající se personalizovanou medicínou 21. století, používající inovativní nástroje pro diagnostiku, prevenci a léčbu civilizačních onemocnění.

Beseda se koná 8. dubna 2017 v 19,30 a Hearth bude u toho 🙂 Více informací o této akci můžete nalézt zde:

 

To, že je Hearth.net bezplatná unikátní sociální síť, kde se sdílí dary, zkušenosti a plní přání, to už se dlouho ví. Nyní bychom rádi inspirovali k tomu, jak je možno toto paradigma ekonomiky daru, kde je měnou radost (radost nesobecká, bez očekávání čehokoli na zpět, dávat a též bez rozpaků a s radostí přijímat), kde nejde o dary, ale o obdarovávání, oživit komunikaci tváří v tvář, zkrátka více na živo a off-line.

V rámci všech tří výše zmíněných událostí utvoříme prostor, tzv. DAŘIŠTĚprostor důvěry, laskavosti a plynutí nádechu a výdechu, dávání a přijímání, prostor, kde se všem dobře daří! Dařiště bude součástí prostoru, kde se akce konají. Bude zde vytvořen útulný koutek, kde budeme moci nechat proudit dary hmotné i nehmotné povahy. Na tabuli se budou moci umísťovat darovací nabídky či poptávky v podobě zkušeností, něčeho, co kdo umí a chce se o to podělit. Není to systém „má dáti dal“, ale spíše „má dáti dar“ 🙂 Může se zde tedy libovolně dávat i přijímat a vytvářet tak propojenou síť radosti!

Rádi bychom, aby ten, kdo chce darovat, ke svému daru připojil i krátký příběh, který se k němu váže. A bylo by hezké, kdyby ten, kdo dar přijme, napsal krátkou notku, proč dar přijímá, případně na co jej použije. To jistě darujícího potěší.

Nevyzvednuté dary se ani po ukončení Dařiště neztratí, budou nabídnuty dál přímo na štědrém portále Hearth.net nebo na dalších Dařištích. Zde je také možnost si velmi snadno vytvořit svůj profil a stát se tak i součástí tohoto projektu on-line.

Budete-li se chtít kterékoli z výše uvedených akcí připravovaných srdcem zúčastnit… jste srdečně vítáni.