Eckhart Tolle o hojnosti

18.8.2018

Umět projevit vděčnost za všechno dobré, co už ve svém životě máte, je základem hojnosti.
Pravdou je, že to, o čem si myslíte, že vám svět odpírá, ve skutečnosti odpíráte vy světu.
Nedopřáváte to ostatním, protože v hloubi své duše si myslíte, že jste bezvýznamní a nemáte co nabídnout.
Většina lidí si v podstatě o sobě myslí toto: „Jsem bezmocné malinké já, které nikdo nechápe.“
Toto od základu chybné vnímání sebe sama nepříznivě ovlivňuje všechny jejich vztahy.

Pokud dojem nedostatku, ať už peněz, uznání nebo lásky, přijmete za svůj,
budete vždy pociťovat nedostatek.
Zkuste se několik týdnů řídit následující radou:
Kdykoliv budete mít pocit, že se vám něčeho nedostává,
že vám lidé něco odpírají – chválu, uznání,pomoc, láskyplnou péči a podobně – dejte to vy jim.
Že to nemáte? Tak se tvařte, že to máte, a ono to přijde samo.
Brzy potom, co začnete dávat, začnete také přijímat. Odliv podmiňuje příliv.
To, o čem se domníváte, že vám svět odpírá, máte již dávno v sobě,
ale dokud tomu nedovolíte proudit ven, neucítíte to.

Eckhart Tolle: NOVÁ ZEMĚ