Dařiště – tržiště darů

15.3.2017

Hearth.net, bezplatná unikátní sociální síť, působí on-line prostřednictví webu hearth.net, ale také off-line, kde je možno objevit transformační potenciál ekonomiky daru „na živo“. To se většinou děje prostřednictví tzv. DAŘIŠTĚ.

Dařiště je bezpečný prostor důvěry, sdílené štědrosti, lidské laskavosti, prostor dávání a přijímání, prostor, kde se všem dobře daří! Prostřednictvím Dařiště je možno blahodárné působení paradigmatu ekonomiky daru zažít na vlastní kůži. Jedná se o formu ekonomiky, kde měnou je radost (radost nesobecká, bez očekávání čehokoli na zpět, dávat a též bez rozpaků a s radostí přijímat), kde nejde o dary, ale o obdarovávání.

Jak funguje DAŘIŠTĚ v praxi?

Jedná se prostor bezplatné zóny, ve kterém je vytvořen útulný koutek prostornější místo, kde probíhá obdarovávání, kde je možno nechat proudit dary hmotné i nehmotné povahy. Součástí Dařiště bývá i tabule, na níž se mohou umísťovat darovací nabídky či poptávky v podobě zkušeností, něčeho, co kdo umí a chce se o to podělit. Nefunguje zde systém „má dáti dal“, ale spíše „má dáti dar“. Může se zde tedy libovolně dávat i přijímat a vytvářet tak propojenou síť vzájemné radosti, kde zkratka DPH označuje DAR PŘIDANÉ HODNOTY.

Ten, kdo chce darovat, má možnost ke svému daru připojit i krátký příběh, který se k němu váže. A bývá zvykem, že ten, kdo dar přijme, napíše také krátkou notku, proč dar přijímá, případně na co jej použije, což bez pochyby darujícího potěší.

Nevyzvednuté dary se ani po ukončení Dařiště neztratí, budou nabídnuty dál přímo na štědrém portále Hearth.net nebo na dalších již existujících či vznikajících Dařištích. Na webu plném darů a laskavostí Hearth.net je možné si velmi snadno a bez závazků vytvořit svůj profil a stát se tak i součástí tohoto blahodárného projektu on-line.

Budete-li chtít i Vy Dařiště ve Vašem okolí zorganizovat či připojit k nějaké tématicky blízké události, s chutí do toho, máte naši plnou podporu a součinnost, stačí se ozvat :-).