„Chceme být užiteční …,“

30.7.2014

… říkají účastníci Prázdninové školy mladých pomahatelů, kterou pořádala Ústřední škola České obce sokolské první červencový týden.

V České obci sokolské je přes sedm tisíc dospělých cvičitelů, kteří se dobrovolně věnují vedení pohybových aktivit dětí, mládeže i dospělých po celé České republice. K ruce mívají pro svoji činnost také asistenty – pomahatele, kteří jsou jedineční tím, že trénují často své vrstevníky a mohou být pro ně díky malému věkovému rozdílu snáze vzorem chování a přístupu k pohybu. Cílem letošní prázdninové školy bylo motivovat mladé lidi k budoucí práci cvičitele a vybavit je potřebnými znalostmi a dovednostmi k jejímu vykonávání.

Asi většina z nás už se setkala s informací, že nedostatek pohybu a rizika s ním spojená životu neprospívají. A bohužel se z hrozby stává tento jev realitou. Proto je dobré (nejen) českou veřejnost lákat k pravidelným pohybovým aktivitám. „Navíc letní škola i dobře navazuje na naše cíle v Hearth.net, protože naučit někoho třeba cvičit nebo se správně hýbat je dar velmi záslužný a umět ho včas přijmout může doslova i někomu zachránit nebo prodloužit život,“ dodává Klára Koukolová ze spolku Adato Paradigma.

„My jsme chtěli především motivovat mladé lidi do 18 let, aby se stali pozitivním vzorem a ukázali, že hýbat se je zdravé a navíc, že dobrovolná práce rozvíjí mnoho kladných stránek člověka,” říká ředitel Ústřední školy ČOS, Martin Chlumský.

Myšlenka i program prázdninové školy byl inspirován Dánskou sportovní školou Gerlev Idrætshøjskole, která pořádá podobné pobyty pro dospívající a dospělé, ty jsou však až několikaměsíční. Důležitým prvkem dánských sportovních škol je zejména přístup orientovaný na praxi – learning by doing a zážitkovou pedagogiku. Česká sokolská prázdninová škola byla založena na podobných principech.

Studenti například navrhovali a obhajovali projekt „Naše vysněná tělocvičná jednota”, kde museli rozhodnout, jaký bude její program, kdo a jak ji bude řídit, co provedou s počátečním finančním vkladem a celý tento projekt představit před svými vrstevníky a lektory. Dále v týmu vymýšleli návrh tréninkové hodiny, který pak odzkoušeli a ohodnotili. Při všech aktivitách tak studenti rozvíjeli své kritické myšlení, schopnost spolupracovat ve skupině, hledat a třídit informace a zároveň se seznamovali s úskalím vedení a řízení tělocvičných jednot.

V duchu všestrannosti studenti rozvíjeli své pohybové vzdělání a vyzkoušeli pestrou nabídku sportů. Zahraniční zkušenosti napovídají, že pokud se dítě setká v raném věku s dostatečně širokou nabídkou pohybových aktivit a naučí se základní pohybové dovednosti, mnohém lépe se do sportu zapojuje v pozdějším věku. Jednoduše: když neumíte chytit míč, těžko si zahrajete házenou, přehazovanou, baseball, softball, kriket atd. Za druhé, pokud nemáte dostatečné sebevědomí v daném sportovním odvětví, pak se pravděpodobně do daného sportu nezapojíte. Je to vlastně určitý druh psychologické obrany – pokud mám pocit že mi něco nejde, nebo to neumím, pak je pravděpodobnější, že to ani zkoušet nebudu.

Česká obec sokolská je jedna z největších organizací sportu pro všechny v České republice. Jádro její činnosti je založeno na dobrovolné práci tisíců cvičitelů a činovníků, kteří se starají o chod více než 1100 tělocvičných jednot. Ve svém širokém programu, který zahrnuje nejen sport pro všechny, výkonnostní sport, ale také bohatou kulturní činnost nemá Česká obec sokolská obdobu. V mnoha malých obcích jsou sokolovny často jediným centrem společenského života, místem kde se uchovávají tradice a spolkový život. Také díky tomu byla oceněna například organizací UNESCO, Mezinárodním olympijským výborem a dalšími organizacemi.