Časová banka 55+ (Zeitbank 55+)

28.5.2014

Zeitbank 55+, neboli časová banka, je dobrým příkladem svépomocné organizace seniorů z Rakouska. Tato iniciativa je postavena na vzájemné drobné výpomoci mezi seniory (respektive osobami od 55 let výše). Je to iniciativa zaměřená na zachování kvality života seniorů prostřednictvím sousedské výpomoci. V Časové bance 55+ si členové iniciativy navzájem nabízejí různé drobné služby (například odvoz na nákupy, jarní údržba zahrádky a podobně…), které zase naopak mohou dle své potřeby využívat.

Časová banka 55+ umožňuje několik věcí:

  • zprostředkovává nabídku a poptávku služeb
  • umožňuje starším lidem být aktivní a rozvíjet (udržovat) své schopnosti a dovednosti
  • umožňuje jim zažívat pocit smysluplnosti a užitečnosti
  • umožňuje díky účastníkům přijímat sousedskou výpomoc, aniž by jim to působilo traumata nebo výčitky.

Fungování banky je postaveno na výměně „časových šeků“, proto název banka. Pomůže-li například pan František panu Josefovi očesat jablka a stráví tím 1 hodinu, získá na svůj časový účet kredit 1 hodinu. Tou může v příštím týdnu zaplatit například za odvoz na nákupy. Za každou poskytnutou pomoc se členům připisují příslušné hodiny na jejich časový účet. Pokud někdo využije výpomoc jiného člena, „zaplatí“ hodinami ze svého účtu. Jestliže účastník například z důvodu zhoršeného zdraví nebo vysokého věku již není schopen nabízet žádné služby a tím získávat nové časové kredity, může si je koupit od sdružení za symbolickou cenu.
Kancelář časové banky řídí člen sdružení. Ten koordinuje pomoc, odepisuje kredity z časového účtu osoby, která přijala pomoc, a připisuje kredity na časové účty za poskytnutou pomoc.

Při svém fungování se Časová banka drží tří zásad:

  • Nezávislost – Není napojena na žádnou politickou stranu či církve nebo náboženskou skupinu.
  • Dobrovolnictví – Všechny služby jsou založeny na dobrovolnictví, není poskytována žádná peněžní náhrada za odvedenou práci. Každý člen může odmítnout vykonávat služby, které nechce dělat. V rámci Časové banky 55+ nejsou prováděny žádné profesionální služby.
  • Regionalismus – Důležitým tématem je důvěra. Ta je důvodem, proč časová banka funguje pouze a výhradně ve formě místních skupin. Podmínkou totiž je, že se členové znají osobně.

V současné době existuje 38 skupin časových bank 55+ v Rakousku a Německu. Od roku 2006, kdy byla Časová banka 55+ založena, bylo vyměněno přes 5000 hodin.

Časová banka 55+ je úspěšná zejména proto, že umožňuje zapojeným lidem, aby se setkávali. A to nejen při realizaci nějaké služby, ale časové banky organizují pravidelně setkání všech členů místní skupiny. Tato setkání slouží k předávání nových informací, k vzájemné nabídce služeb, ale především mají rozměr společenské události, příjemného posezení s přáteli. Časová banka tak působí proti izolaci a osamělosti seniorů, umožňuje jim zažít dobrý pocit z konání něčeho prospěšného pro ostatní a usnadňuje přijímat pomoc od druhých. V konečném důsledku tak aktivizuje seniory, umožňuje jim déle setrvat ve svém domácím prostředí a šetří finanční prostředky na sociální služby.

Michal Novotný
projektový manažer města Strakonice

Převzato z publikace Doma na venkově