Byl jednou jeden příběh

29.8.2014

…, který na internetu koluje už několik let. Někdy je připisován Charlie Chaplinovi, jinde je bez autora. S koncem prázdnin ho přinášíme i do našeho blogu, protože v něm jistou symboliku střetávání různých „paradigmat“ stále nacházíme …

Dva rodiče se rozhodli a vzali svého syna cestovat a poznávat svět. Vydali se do světa se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod komentoval: „… podívejte na toho nevychovaného chlapce… on na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají!“ Manželka řekla svému muži: „Nedovolme, ať mluví špatně o našem synovi.“ Otec sundal dítě a sám nasedl na osla. Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel: „Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá ženu a syna trápit se pěšky, zatímco on se veze na oslu.“ Tak muž sestoupil a vysadil na osla manželku. On se synem jej vedli za uzdu. Přijeli do třetí vesnice a tamní lid to opět komentoval: „Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák chlapec! Jak nešlechetnou matku má!“ A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři. Znovu vyrazili na pouť. Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co si říkali místní obyvatelé: „Jsou to bestie. Chudák osel, který všechny tři musí nosit. Umořili by ho k smrti, než aby sestoupili a kráčeli vedle něho.“  A tak všichni tři sesedli a šli dál pěšky vedle osla. Ale v další vesnici nemohli věřit svým uším, když slyšeli: „Hele, to jsou ti tři hlupáci, co jsou pěšky, i když mají osla, který je může nést!“ …

Proto: Žijte podle sebe. Dělejte to, co vám radí srdce… Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívejte, smějte se, mějte rádi… a žijte naplno každý okamžik svých životů.