Život v přátelském Vesmíru

1.10.2019

Albert Einstein řekl, že základní otázkou zůstává, jestli žijeme v přátelském nebo nepřátelském Vesmíru.
Její zodpovězení není otázkou vědeckého výzkumu nebo politické debaty. Odpověď nenajdete v moudrých knihách ani v internetových diskuzích.
Je to otázka, kterou si musí zodpovědět každý sám za sebe.

V jakém světě chci žít?
Jakým způsobem přispívám k tomu, aby byl Vesmír přátelským místem, kde je radost žít?
Kolik úsměvů, objetí, přání krásného dne každý den rozdám?
Chovám ve svém srdci lásku, pokoj a klid?
Jsem připravený pomáhat, sdílet, odpouštět?
Jsem připravený být pokojnou inspirací těm, které uchvátil Vesmír válek a nepokoje?

Vesmír… Ve smíru se světem a sebou samým rodí se Vesmír přátelství a pomoci.
Řekl bych, že přesně toto měl velký Albert na mysli. A že právě proto měl tak často úsměv na tváři.