Žít s lehkostí v nejistotě a změně je možné

12.1.2019

Všechno kolem nás podléhá ustavičné změně. Naše práce, vztahy, zdraví, hodnoty i majetkové poměry. Nic není jisté a pevně dané. To je v rozporu s tím, co bychom si přáli zažívat. Stálou pohodu, trvalé, ničím nerušené štěstí. Snaha tohoto klidného bezpečného stavu dosáhnout nás stojí velké množství energie, času i peněz. Výsledek ne vždy odpovídá našim představám.

Existuje způsob, jak z roviny nejistot a věčných proměn vybřednout? Buddhistická mniška Pema Chödrön, autorka knihy Žít s lehkostí v nejistotě a změně, to vidí jasně: “Důvodem, proč naše životy obsahují tolik utrpení, je to, že se utrpení bráníme. Čím pevněji se držíme se své přesně dané totožnosti, svých názorů a hodnot, tím je zpravidla větší.“

Každý v sobě nosíme velké množství příběhů. O nás, o našich blízkých, o světě, ve kterém žijeme. Tyto příběhy obsahují informace o tom, co je dobré a co je špatné, co se nám líbí a co ne. Pokud svoji pravdu začneme obhajovat jako jedinou možnou, zaděláváme na další utrpení. Žádná jediná pravda není, vše se neustále vyvíjí a mění.

Přijetí proměnlivosti života jako jeho základní kvality s sebou přináší velkou úlevu. Jednoduše se otvíráme každé jednotlivé situaci bez toho, abychom si ji nějak vykládali. Život prostě je, věci se prostě dějí. Myšlenky a emoce přicházejí. Můžeme na ně pohlížet jako na hrozbu nebo jako na užitečné směrovky, které nám ukazují cestu k sobě samému.

Každý máme svá zadní vrátka, kterými prcháme před nepříjemnými pocity. Může jimi být jídlo, spánek, přemíra práce, počítač či televize, alkohol či jiný prostředek, který nás zdánlivě odstřihne od nepříjemné skutečnosti.

„Potíž je, že většina z nás se celý život pohybuje od jednoho příslibu úlevy k druhému, takže s bolestí nesetrváme nikdy natolik dlouho, abychom se z ní něčemu naučili,“ uvádí Pema Chödrön.  “Když jsme celí rozrušení a nevíme, co si počít, tehdy je nejtěžší zůstat přítomní. Zároveň ale platí, že když se o to pokusíme, přinášejí tyto chvíle největší uspokojení.“

Chcete ve svém životě zažívat více uspokojení? Přijměte nevypočitatelnost života včetně nepříjemných chvil, které s sebou nutně přináší. Tím, že jim přestanete vzdorovat, se odhalí jejich skutečný potenciál.