Krásné myšlenky z Poradního kruhu pro změnu paradigmatu

4.2.2019

Jak uchopit blaho každého z nás? Hledat vlastní spokojenost uvnitř sebe sama.
Není to dnes jen o slovech, moudrost přichází i jinak, beze slov,
Lenka Melicharová

Přivedlo mě sem mé srdce, protože potřebujeme spolupracovat.
Čím víc jsme v kontaktu s prostorem, který nás přesahuje,
tím víc jsme schopní být s tím, když druzí vidí věci jinak, a to vnímám jako velký dar.
Jan Nammo Bradáček

Učím se vracet sám k sobě dovnitř. Pak k sobě vibračně přitáhnu lidi,
kteří to mají podobně a je mi s nimi příjemně.
Marek Šálek

Nedávno mi zemřeli rodiče a brzy se mi narodí vnouče.
Je to doba, kdy se člověku začnou objevovat nové horizonty.
Už mě moc nezajímá, co bude se mnou, zajímá mě,
co bude s mými vnuky. A proto jsem tady.
Jan František Bím

Jde o každého z nás a o to, abychom si mohli věřit a vidět sami sebe v různých perspektivách.
Přeju si, aby nové paradigma nebylo reformací, ale transformací.
V naší civilizaci jsme rozdělení, kruhy vedou ke spojení.
Obraťme se k mistrovství v každém z nás. Lidský potenciál je obrovský
a my se děláme menšími, což je součást starého paradigmatu.

Sofie Kalyani Sarras

Svět je jednotný, jenom my si to neuvědomujeme.
Cítím, že je důležité, aby se nám všem podařilo zažívat více jednoty. Jsem advokát.
Právo a spiritualita se navenek jeví jako protiklad, protože právo je dualistická záležitost.
Žijeme ve světě forem, ale vědomí je jednotné, a to je moje východisko.
Klienty se snažím vést za jejich právní případ a nabídnout jim i jiné zdroje poznání.
Petr Vyroubal

Uvědomění, že kvantová fyzika spojuje racionalitu a spiritualitu, mě zasáhlo jako blesk.
Mikroobjekty vlastně neexistují, existují jen v okamžiku, kdy se na ně zaměří pozornost.
Co je to realita? Bez pochopení, co je to vědomí, a bez zodpovězení spirituálních otázek,
se ve fyzice dál nepohneme. Stojíme na prahu velké revoluce. Je to na spadnutí.
Jan Rak

Změna paradigmatu se děje sama, stačí abychom byli plně
přítomni, i fyzicky, s nohami na zemi a s hlavou v oblacích.
Martin Švihla

Tyto a mnohé další inspirující myšlenky zazněly na Poradním kruhu pro změnu paradigmatu
29. ledna 2019 v hotelu Svornost, další poradní kruh se koná 25. března v Paspově sále v Praze (budova Staropramenu)