Všichni jsme jedno…

20.4.2017

Setkáváme se stále častěji s lidmi, kteří jsou blízko stavu, který můžeme nazvat „probuzením.“ Pocit, který tento stav provází, bychom mohli vyjádřit slovy: „Všichni jsme jedno…“

Anebo chcete-li: „Jedno je obsaženo ve všem a vše je obsaženo v jednom.“

 

Potom slovo HEARTH se pro nás stává velkou inspirací, když se setkáme s člověkem, který o pomoc skutečně žádá. Jako by takový člověk byl na tom správném místě. Protože my ostatní, kteří v tom okamžiku máme zrovna o něco více síly a štěstí, tak můžeme být nápomocni.

V našem případě je takovým člověkem maminka dvou malých dětí – chlapečka a holčičky, která se díky své tíživé životní situaci, které předcházelo domácí násilí, týrání a odchod od svého muže, dostala do začarovaného kruhu. A lidé se srdcem HEARTH na dlani jí mohou pomoci.

Proto jsme se rozhodli jednat. Navázali jsme vzájemnou komunikaci, vypsali dobrovolnou sbírku, oslovili ostatní uživatele štědré sociální sítě Hearth.net. Dostalo se nám podpory od ostatních a vše dostalo rychlý spád. Už začátkem května jsme tak mohli uskutečnit osobní setkání s maminkou v jejím místě bydliště.

Přivezli jsme oblečení pro její děti jako DAR od dalších lidí ze sociální sítě Hearth.net. Pohovořili o jejich životní situaci, navrhli postupné kroky k jejímu zlepšení. Předali jsme vybranou částku ve výši 2 858,- Kč, která bude celá použita na umoření části dluhu na nájemném za bydlení. Tímto jsme otevřeli cestu k další podpoře ze strany úřadů, která tak může pomoci mamince a jejím dětem k udržení finanční soběstačnosti.

Ze strany maminky jsme se setkali s vděčností za poskytnutou pomoc a velkou snahou o řešení své situace. Jsme nadále v kontaktu a vzájemně komunikujeme. Přejeme si dotáhnout tento příběh do takového konce, kdy maminka bude schopna plnohodnotně se postarat o sebe a své malé děti. Víme, že v současných podmínkách to není snadné, a proto hledáme nové cesty a způsoby, jak v takových situacích pomáhat. A učíme se přitom všichni.

Pokud vás příběh zaujal, chtěli byste se dozvědět něco více, nebo se zapojit do aktivní pomoci nejen této mamince, ale všem, kteří v podobných situacích pomoc potřebují, pak jste srdečně vítáni do štědrého prostoru sítě Hearth.net, kde víme, že Všichni jsme jedno.

S podporou štědré sociální sítě Hearth.net