Velká proměna Hearth.net prostoru

29.11.2018

Velká proměna naší štědré sociální sítě započala. V nejbližších týdnech dojde k úklidu,
během kterého budou zneviditelněny všechny dary starší jednoho roku
a také uživatelé, kteří nebyli více než rok aktivní.

Další velká proměna se týká skladby darů.
V současnosti převládají hmotné dary nad nehmotnými.
Naším cílem je tento poměr obrátit, motivovat ke sdílení hodnotných darů
vycházejících z osobních dovedností a darů každého z nás.
Co rád děláš? Co Tě naplňuje a mohlo by obohatit také ostatní?
To jsou přesně ty dary, pro které byl Hearth stvořen.

Věříme, že tento a další kroky pomohou projasnit Hearth.net
a vytvořit nezbytné prostřední důvěryPomoz nám i Ty tvořit nový Hearth.net.
Napiš ve svém profilu více o svých schopnostech, zkušenostech, věcech, které Ti přinášejí radost.
Doplň si svoji fotografii a jméno, pokud jsi tak ještě neučinil.
Zkontroluj si aktuálnost svých darů.

Nezapomínej, že tím největším darem pro ostatní jsi Ty sám se svojí jedinečností,
osobitostí a opravdovostí a že Hearth je platforma určená primárně ke kultivaci lidských vztahů
a k šíření štědrosti coby základního předpokladu k prožívání štěstí v každodenním životě.

S přáním hezkého dne na vlně štědrosti, srdečně

Michal a celý tým Hearth.net