Škola jako prostor pro lásku, přijetí a vlastní prožitky

28.3.2019

25. 3. se v krásné tvůrčí atmosféře uskutečnil setkávací kruh pro změnu paradigmatu na téma
výchova a vzdělávání. Z úst hostů i dalších účastníků zaznělo mnoho inspirativních myšlenek:

Jednou z hlavních věcí ve vzdělávání je neposuzovat a nehodnotit.
A také aby děti viděly, že je máme rádi…

Martina Kaděrová

Otázky dětí jsou opravdové. Dítě se táže a má v sobě napětí toho opravdového tázání.
Tím otvírá i mně horizonty, kterými se pak mohu vztahovat k sobě samému.

Když dítě cítí, že je přijato, tak se pak v něm rodí vhledy,
které z něho dělají opravdu vzdělaného člověka.

Anna Hogenová

Co vlastně učíme děti? A co z toho je moje vlastní poznání a ne jenom věci,
které jsem se naučil nazpaměť?

Pavel Kraemer

Děti nechodí do školy kvůli informacím, ale kvůli tomu, kým jste, kvůli tomu, jak žijete,
co děláte pro planetu, jak stojíte ve světě v celé škále vztahů atd.
Přicházejí a beze slov říkají: Ukaž mi, jaký jsi člověk?

Peter Živý

Na setkání dále zaznělo:

Život je spontánní proces, který nepotřebuje žádné řízení a organizování.
Není možné někoho něco naučit. Stačí vytvořit prostor pro lásku, pro přijetí a vlastní prožitky.

Děti nepotřebují ani tak vědomosti, ale především lidskost.

Děti na školách nejvíce ocení respektující přístup.

Když člověk najde svoji životodárnou energii, svůj potenciál, a za ním si jde,
tak se cítí skvěle sám se sebou, a lépe se cítí i lidé okolo něho – jeho rodina, společnost, celá planeta.

Další setkání v kruhu pro změnu paradigmatu se koná 27. května
a bude tentokrát věnováno tématu zdraví a prevence.
Srdečně zveme ke společnému prožitku.