Sdílení je láska, láska je sdílení

19.9.2016

Byl jeden farmář, který pěstoval kukuřici výborné kvality. Každým rokem vyhrával cenu za nejlepší vypěstovanou kukuřici. V jednom roce s ním novinový reportér dělal rozhovor a dozvěděl se něco zajímavého o tom, jak kukuřici pěstuje. Reportér zjistil, že se farmář dělí o svoje semínka kukuřice se svými sousedy.

„Jak si můžete dovolit dělit se o Vaše nejlepší semínka kukuřice se svými sousedy, když jejich kukuřice každý rok soutěží s tou vaší?“ ptal se reportér. „Proč, pane?“ ptal se ho farmář, „copak nevíte, že vítr roznáší pyl z uzrávajících kukuřic z jednoho pole na druhé. Kdyby moji sousedé pěstovali kukuřici špatné kvality, vzájemným křížením by se kvalita mojí kukuřice neustále snižovala. Mám-li pěstovat dobrou kukuřici, musím pomáhat také svým sousedům dobrou kukuřici pěstovat.

Taktéž je to s našimi životy… Ti, kteří chtějí žít smysluplný a dobrý život, musí pomáhat obohacovat životy ostatních, protože hodnota našeho života je měřena životy, kterých jsme se dotkli. A ti, kteří se rozhodli být šťastní, musí pomáhat ostatním najít štěstí, protože blaho každého je spjato s blahem všech…

Převzato a přeloženo: https://twitpl.us/fM8D