Poradní kruhy pro změnu paradigmatu

16.2.2019

Poradní kruhy jsou staré jako lidstvo samo. Umožňují nám spočinout ve svém vlastním středu a současně se naladit na společný záměr celé skupiny.
Adato Paradigma začalo pořádat poradní kruhy na konci loňského roku s cílem podpořit aktuálně potřebný přechod společnosti k fungování na principech vedoucích k větší udržitelnosti, spokojenosti a harmonii.

Na prvním letošním poradním kruhu na téma Společenské vztahy a výzvy 29. ledna 2019 zaplnilo sál hotelu Svornost okolo sto padesát lidí. V nejužším kruhu osobností usedli přední vědci, průvodci, myslitelé a další hosté, aby iniciovali diskusi a kolektivní hledání nových možností a přístupů.
Byli mezi nimi Sofie Kalyani Sarras, vizionářka a inspirátorka, průvodkyně osobní i globální transformací,
Jan Hruška, průvodce pozitivní změnou, kouč a mentor,
Marek Šálek, ředitel Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí,
Jan Rak, vědec, profesor kvantové fyziky působící v CERNu ,
Iveta Clarke, tvůrce, inspirátor a mezinárodně akreditovaný odborník v práci s lidmi,
Jan Franišek Bím, poutník a průvodce,
Martin Černohorský, aktivní hledač harmonických způsobů soužití v rodině, firmě a společnosti,
Jan Nammo Bradáček, průvodce individuálních sezení, skupinových akcí a rituálů
Stanislav Stejskal, Saiwala, kouč spirální dynamiky.

V rámci poradního kruhu všichni účastníci společně s předními představiteli společenské změny nejprve sdíleli své osobní zkušenosti a poté v několika pracovních skupinách společně nalézali východiska z aktuálních společenských problémů a osobních výzev. Záměrem několika pracovních skupin bylo podívat se na to, jak je možné posunout současné mezilidské i společenské vztahy.
Mezi účastníky kruhu byla cítit atmosféra sounáležitosti a vzájemné otevřenosti, která vedla k obohacení jednotlivců a tím i celé společnosti.

V roce 2019 se uskuteční další poradní kruhy zaměřené na tato témata:

25. 3. Výchova a vzdělání
27. 5. Zdraví a prevence
9. 9. Ekologie a životní prostředí
21. 10. Práce a podnikání
2. 12. Kultura a umění

Veškeré informace najdete na www.zmena-paradigmatu.cz,
nebo na FB stránce Změna paradigmatu.
Videa z poradních kruhů najdete zde.