O radosti (nejen) Na radosti

27.12.2016

Letošní rok byl pro Hearth.net a spolek Adato Paradigma v mnoha ohledech velmi společenský. Podařilo se nám potkat se opět s velkou fůrou lidí z různých měst a míst při putování s naší Tabulí štěstí, ovšem dnes bychom se rádi ohlédli za skvěle započatou spoluprací s těmi z vás, kteří jste se rozhodli nabídnout a darovat nám svůj um a energii a stali jste se součástí týmu ambasadorů Hearth.net.

Velké díky patří desítkám dobrovolníků, kteří s námi spolupracují, ať už na dálku a samostatně tím, že šíří informace o Hearthu ve svém okolí nebo intenzivněji tím, že jezdí přímo s námi na akce. Letos jsme spolupráci s uživateli a sympatizanty Hearthu upgradovali a to hned v několika směrech.

Komunita správců obsahu

Od léta 2016 existuje uvnitř Hearth.net komunita uživatelů, kteří pečují o obsah štědré sociální sítě a dbají na dodržování stanovených podmínek, pravidel a slušného chování. Nazývají se Správci obsahu a kompletní popis jejich úlohy a pravomocí je neustále k dispozici zde. A obdobně jako celý Hearth, je i komunita správců otevřena každému, kdo by se chtěl zapojit. Samozřejmě po splnění stanovených podmínek. Pokud tedy s námi býváte online častěji než jen občas a těšilo by vás pomáhat Hearthu tím, že o něj budete pečovat a bdít nad jeho obsahem, který mají tvořit pouze a jen dary a přání, rozhodně se nám ozvěte a my vám rádi představíme možnosti aktivní spolupráce. Jaké to je, být správcem, se konečně můžete kdykoliv sami doptat jednotlivých členů Ivety, Michala, Jany a dalších z komunity správců.

Live is life

Liberec

Jak známo Hearth.net není jen virtuální sociální síť. Uvnitř i v jejím okolí vzniká spousta skutečných vztahů a přátelství. Stejně tak vedle komunity správců vznikla na podzim 2016 komunita ambasadorů Hearth.net, tj. dobrovolníků, kteří mají společný cíl: pomáhat Hearthu s komunikací a šířením celého našeho společného paradigma štědrosti, radosti a laskavosti. Zkrátka otevřená parta lidí, která se poznala na výjezdním týmovém setkání nedaleko Humpolce v jezdeckém klubu nazvaném příznačně: Na radosti.

Společně přes sobotu a neděli hledali ten správný recept, jak co nejlépe a při tom nenásilně nabízet naše hodnoty lidem okolo nás. Vznikly úžasné dva dokumenty s tajemnými názvy: Nápadnice a Údernice, které vám brzy nabídneme ke sdílení. Nápadnice je vlastně takový nekonečný „telefonní seznam“ nápadů, které můžete kdokoliv sami nebo s přáteli zrealizovat a tím upozornit své okolí na to, že darování přináší radost a radost zase zpravidla štěstí. A být šťastný, protože jsou šťastní lidé kolem, to je patrně to nejvíc, co si můžeme přát. A tak např. Radek bezvadně představil Hearth.net na setkání k ekonomice daru ve Zlíně a stejně tak skvěle si vedlSlanskoa Jana v Liberci na místním Restaurant Day, kde vzniklo malé improvizované Dařiště. Nabídnout můžete jakýkoliv nápad nebo se ujmout jeho realizace. Helča kreativně vytváří letáčky a plakátky na akce Hearthu ve Slaném a sama hodlá koncept Dařišť dotáhnout jako pravidelnou součást slánského komunitního dění. Renáta zorganizovala s Janou a Ivetou moc pěkné představení Hearthu u příležitosti výročí 10 let příbramského Dobrovolnického centra.

Ve dvou se to lépe táhne … a co teprve když je nás mnohem víc

Velmi nás těší vzájemná spolupráce. Je úžasné vidět tolik lidí, kteří to mají v životě srovnané stejně jako my. Chtějí šířit radost a štěstí kolem sebe, chtějí být na druhé laskaví a chtějí jim ukazovat, že tyto hodnoty mají svou velkou cenu či váhu a jsou úplně přirozené. Každý, kdo by se chtěl přidat mezi nás ambasadory, správce nebo si třeba vymyslí úplně novou roli spolupracujícího dobrovolníka, je u nás vždy vítán. A nemyslete, není třeba mít kopec volného času! I dobře naplánovaná a dotažená hodina jednou za měsíc má velkou hodnotu a my jsme rádi za každý čas, který se rozhodnete ve prospěch štědrosti a laskavosti darovat. Jestli se chcete dozvědět víc o tom, jak se přidat, pošlete zprávu správci komunity zde.