Nabídnout, dohodnout, rezervovat, předat, smazat …

30.9.2016

V dnešním pokračování seriálu textů o životě v Hearth.net se zaměříme na rezervační systém či zvyklosti, protože požádáním o dar to zpravidla teprve začíná. Dokud dar není předán, může ho dárce nabídnout komukoliv dalšímu. Nebo už nemůže? Jak to vlastně je? A pokud vám unikly předchozí blogy, zde je máte seřazené a stále k dispozici: Pokračujeme v seriálu textů na našem blogu: Prostor pro štědrost a laskavostOplatky se NepečouKaždý svého štěstí strůjcemKdo rozhoduje a Přátelé u společného krbu.

Často se objevuje otázka, co dělat s darem, který je již předán. Je možné a správné jej smazat? Odpověď zní ano. Pokud je jednorázový dar předán nebo přání splněno, je dobré jeho text z Hearthu odstranit, i přesto že dosud nebylo uděleno hodnocení či poděkování. Tím, že svou nabídku nebo poptávku smažete, neztratí ten, kdo na ni reagoval, možnost vás v této souvislosti ohodnotit.

Jedině v případě, že by dar či přání nebyly jednorázové povahy a mohly by se časem opakovat, pak je na zváženou, zda je smazat a později znovu napsat nebo jen pozastavit a opět vystavit ve chvíli, kdy jsou aktuální. Pro příklad:

  1. Daruji tričko. Po předání dar smazat, protože tričko už má nového spokojeného majitele.
  2. Daruji hodinovou konverzaci v angličtině. Pokud se někdo přihlásí, je možné takový dar pozastavit a vystavit po čase, kdy chcete opět nabídnout dar další hodiny konverzování třeba už někomu jinému.

Volby „pozastavit“, „obnovit“ a „odstranit“ inzerát najdete na šedé liště pod vaším inzerátem.

Editace

 

Je správné dar rezervovat na jméno?

Někteří uživatelé Hearthu občas tuto eventualitu používají, tj. umístí do Hearthu dar s douškou rezervováno pro XY. Pravidla Hearth.net to explicitně nezakazují, protože každý má absolutní svobodu dát svůj dar komukoliv. Na druhou stranu je to občas pro některé uživatele matoucí až kontraproduktivní. Objevují se totiž otázky jako: Je dar, který je rezervován pro konkrétního zájemce, stále k dispozici, když je veřejně vidět nebo je definitivně zadán? Proč mají mít na očích rezervovaný dar ostatní uživatelé, když už je de facto ruka v rukávu?

Dárci někdy argumentují tím, že dar vystavují s rezervací pro případ, že by se na předání nedohodli s prvním zájemcem. S takovou situací Hearth dopředu nepočítá. Hlavním cílem je darovat z radosti. Komukoliv bez očekávání. Pokud se tedy ozve potenciální příjemce daru, je dobré postupovat takto:

  1. Je-li ten, kdo se ozval, tím, komu chceme s radostí darovat, pak je dobré dar pozastavit do doby, než dojde k jeho předání a pokud si to zájemce náhodou rozmyslí, dar je možné obratem opět obnovit a pokračovat v čekání na nového zájemce.
  2. Druhá možnost je ponechat dar neustále k dispozici na tržišti až do doby, než jej někdo skutečně přijme a převezme. 
  3. Pokud darujete více věcí najednou a potřebujete si ve vlastních „rezervacích“ udělat pořádek, je nejlepší řešení všechny „rezervované dary“ pozastavit a pak si do textu inzerátu můžete udělat libovolnou poznámku, pro koho je dar určen. Tím, že jsou dary pozastaveny, nehrozí, že by to ostatní uživatele mátlo nebo jinak obtěžovalo.

Pokud byste uvítali nějakou jinou možnost či funkci, které by vám výrazně pomohla orientovat se v tom komu a kdy jste jaký dar nabídli, budeme rádi, když nám svůj nápad napíšete nebo pošlete odkaz na nějaké inspirativní řešení odjinud z internetu. E-mail do Hearth.net je stále k dipozici: info@hearth.net

K rezervacím na konkrétní jméno se v současnosti z výše uvedených důvodů stavíme jako Správci Hearth.net rezervovaně. Máme za to, že pokud se rozhodnete někoho obdarovat a do doby převzetí mu svůj dar „rezervovat“ je to de facto jasná informace, že dar je v této chvíli pro ostatní již nedostupný, a proto by na tržišti neměl být vidět.