Komunitní spolupráce a sdílení v Příbrami

21.7.2014

„Na první pohled to vypadá, že nezisková organizace může být pouze v roli příjemce. My, ale máme v plánu postupně se dostat i do role druhé – role dárce,“ říká ředitelka příbramské obecně prospěšné společnosti ALKA Šárka Hájková.

Známá středočeská neziskovka plánuje na podzim rozjet program podpory neformálních pečovatelů – rodičů a opatrovníků svých klientů. Svou roli v něm bude hrát jednak sdílení a setkávání v rámci této komunity (zdarma v prostorách ALKY) a na to navážou další aktivity pro rodiče organizované a zajišťované pracovníky ALKY nebo třetími stranami buď ve formě vzdělávání nebo služeb.

Cílem je alespoň částečně uspokojovat, často minimálně naplněné, potřeby pečujících osob a na druhou stranu je samotné více vtáhnout do dění v „opéesce“ a posílit tak vzájemný komunitní princip fungování. A tím to samozřejmě nekončí, protože fungující a dobře řízená komunita je v mnoha ohledech samonosná a soběstačná. Až tedy nastane situace, že bude ALKA potřebovat rozšířit svůj fungující kiosek a přistavit k němu terásku, počítají její zaměstanci s tím, že jim kromě tradičních firemních dobrovolníků pomohou i ostatní lidé kolem, kteří mají ALKU rádi nebo využívají jejích služeb či darů.

„Prostě princip fungování na úrovni komunit a směny služeb, zboží atd. bude postupně přicházet do kurzu a vidím v tom budoucnost. Osobně považuji v životě za normální dávat a neočekávám, že dostanu něco zpět od obdarovaného. Je to pro mne přirozené a vím, že vynaložená energie ať ve formě peněz, či práce se vrací z jiného směru a třeba i jinou formou,“ dodává Šárka Hájková.