Jak se ti daří? Zamyšlení nad otázkou

15.10.2018

Kolikrát za život jsme tu otázku dostali, kolikrát jsme ji sami položili?
A kolikrát jsme se nad ní skutečně zamysleli? Většinou něco rychle odpovíme a přejdeme do konverzace o práci, rodině, našich radostech a starostech. Zkusme si dát jednou prostor se nad otázkou skutečně zamyslet.

Jak se ti daří? V otázce slyším slovo DAR. A rozeznávám v ní toto sdělení:

Jak se ti daří nakládat s tvými dary?
Jak rozvíjíš své jedinečné schopnosti?
Jak je využíváš pro dobro své a lidí okolo tebe?

Druhá rovina otázky směřuje k rovnováze v životě: Jak se ti daří udržovat správný poměr mezi darováním a přijímáním? Nádech a výdech, roztažení a stažení srdce, aktivita a odpočinek… Celý náš život se odvíjí mezi těmito zdánlivými protipóly.

Z rozhovorů s uživateli Hearth.net i účastníky různých akcí, na kterých jsme se podíleli, vyplývá, že nám většinou ani tak nedělá problém darování, jako přijímání. Umět si říct o to, co skutečně potřebuji, je přitom přímá cesta k osobnímu i profesnímu naplnění každého z nás.

Když má někdo dům jako hrad a milionové příjmy, nemusí to nutně znamenat, že se mu daří. Uvědomuje si to více a více tzv. úspěšných mužů a žen, opouštějí vysoké pozice v nadnárodních korporacích a začínají dělat to, co jim přináší skutečné naplnění.
Když známe své dary, rozvíjíme je a sdílíme s druhými, a když se nám současně daří udržovat rovnováhu mezi přijímáním a darováním, potom můžeme s klidným svědomím, lehkostí a radostí říct: „Děkuji, daří se mi skutečně skvěle.“

Sdílet své dary a přání prostřednictvím Štědré sociální sítě Hearth.net.

Ať se Ti každý den daří rozvíjet Tvé jedinečné schopnosti a dary, srdečně

Michal