Humans of Prague

5.2.2016

„Podívejte – mně už je téměř sto let a zažil jsem veškerý ten pokrok minulého století. Zkoumání vesmíru a co já vím, čeho všeho. Ale nedovedu pochopit, že tak vzdělaný svět je zároveň tak hloupý.“

„Spoustu lidem se stalo hlavním cílem života mít spoustu peněz. Když v televizi mluví o někom slavném, tak řeknou kolik vydělal miliónů, nebo v jakém přepychovém bytě žije. Když už to někdo má, tak ať to má. Ale to přeci není smysl života. A je to znát – když se dnes podívám kolem sebe, tak mi nepřijde, že jsou lidé štastnější než dřív. Neměl by ale veškerý ten pokrok směřovat právě k tomu? Vlastně si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby se lidé vrátili ke skromnému životu, který respektuje přírodu – asi takovému, jaký vedli naši předci před těmi sto lety.“

„Look – I am almost one hundred years old and I’ve seen all the progress of the last century. Explorations of the universe and whatnot. But I just cannot understand how so well-educated world can be also so stupid.“

„To have a lot of money has become the main goal of life for many people. When they speak about a famous person on TV, they say how many millions he or she earned or in what luxury apartment he or she lives. When they have it, let them have it. But that´s not the meaning of life. And I can tell – when I look around me nowadays, I don’t see people being happier than they used to be. But shouldn’t this be the goal of all the progress? In fact, I think it would be the best if people went back to the modest way of life that respects nature – like our ancestors used to live those one hundred years ago.“

Převzato: Humans of Prague