GRATIAS TIBI

18.5.2014

Společnost Člověk v tísni společně se svým programem Jeden svět na školách letos poprvé vyhlásila první ročník Ceny za občanskou aktivitu mladých lidí.

“Od roku 2001 se snažíme inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. Podporujeme mladé lidi v týmových projektech, v nichž pomáhají měnit svět kolem sebe k lepšímu, nabízíme studentům možnost založit si filmový klub a organizujeme studentské volby, v nichž mladí lidé poznávají principy demokracie, …” citujeme z profilu hlavních organizátorů.

Tým Hearth.net se rozhodl do vyhlášení a nominací aktivně zapojit, protože ve výzvě se doslova praví: … nominujte za počin mladých lidí pozitivně ovlivňující život v komunitě či celé společnosti.

“Velmi rádi bychom také dali najevo pocit uznání a vědomí, že se někdo zajímá o to, co mladí lidé dělají, a proto jsme se rozhodli konkrétně jeden z takových projektů nominovat,” říká za tým Hearth.net Honza Dolínek.

Zeměloďka Anděl

Michaela Pospíšilová se zabývá hledáním nových nenásilných cest do budoucna a projekt zvaný “zemělodě” pro ni jednu z takových cest představují. Snaží se v Čechách koncept zemělodí realizovat a přesvědčit se o tom můžete na webech www.nenasilnealternativy.cz nebo www.zemelodka.cz.

Sedm měsíců se připravovala na stavbu své zemělodě v týmu nekonvenčního amerického architekta indiánského původu Michaela Reynoldse, který proslul svým unikátním přístupem ke stavbě obytných domů – zemělodí. Domy, které nepotřebují žádné inženýrské sítě, jsou postaveny tak, aby byly soběstačné ve spotřebě vody i energií. Hlavním cílem je co největší nezávislost. Zemělodě jsou navíc levné, protože se ve velkém při stavbě používají recyklované materiály – pneumatiky, skleněné lahve, umělohmotné lahve, plechovky od nápojů. Michaela byla u toho, když Michael Reynolds postavil v České republice u Sázavy první tuzemskou Zeměloď a nyní druhým rokem v pražské zahrádkářské kolonii poblíž Anděla staví svou vlastní. “Projektu se věnuji jako dobrovolník a zároveň jeden z hlavních organizátorů několik hodin denně. Léto 2013 jsem kromě víkendů trávila na Zeměloďce celé dny a vedla její stavbu. Ráda bych dokázala lidem, že i v širším centru Prahy se dá bydlet soběstačně, levně a nezávisle a tak pořádám přednášky, workshopy či prezentuji na festivalech,” říká Michaela a dodává: “Naše úsilí se začalo vyplácet takřka ihned po rozjezdu projektu, protože se k nám začalo přidávat mnoho lidí a v současnosti náš tým čítá okolo 25 lidí, z nichž mnozí rozjeli další projekty a zároveň stáli u zrodu Vily Flora, kde společně bydlíme. Hlavní pilíře tohoto projektu jsou alternativní vzdělávání, zdravý životní styl, tvořivost a soběstačnost. Na Zeměloďku jsme zatím vydali okolo 100 000 Kč, většina z toho byly dary od nás nebo našich známých, peníze z letních workshopů nebo dobrovolné odchodné, které nám darovali lidé po prohlídce stavby. K dokončení celého skleníku nám schází ještě minimálně dalších 100 000 Kč.”

Za oceněníhodné považujeme u Michaely vytrvalost, odhodlání a také energii, se kterými se soustředí na dosažení cíle. Postupně okolo sebe sestavila tým a na stavbu dosud získali cca polovinu všech potřebných zdrojů. Většinu tvoří dary, peníze z letních workshopů nebo dobrovolné odchodné, které darují lidé po prohlídce stavby.

Tým Hearth.net