Důvěra v život

18.9.2019

Je tak důležitá a přesto lidem tak často chybí.
V tomto čase, kdy starý svět odchází a my tvoříme nový, je víc než důležité, najít v sobě klid a důvěru.

Ve světě se děje tolik věcí, někdy velmi bolestivých, a jakýkoliv neklid, strach a nedůvěra jen přiživuje to, co nechceme. Přesto je spousta strachu a nedůvěry v našich srdcích, z části je to vědomě vytvářeno a z části přiživováno naším nevědomým přístupem.

Ten kdo důvěru nemá, často pochybuje a má potřebu bojovat s něčím, s někým, za něco, a vidí často věci složitější, než jsou.

Přitom zapomíná na to, že jsme součástí něčeho většího, co nás přesahuje. Nemusíme rozumět všemu, co se děje, ale neměli bychom zapomínat na to, že Vesmír i příroda vědí, co dělají. To jen člověk ve své nevědomosti a malosti zapomíná, čím je a čeho je součástí. Že skrze člověka je prožíváno vědomí a skrze člověka je tvořeno.

Tento život jsme si vybrali a je na nás samotných, jak žijeme a co vytváříme. Nepanikařme a nepřidávejme energii strachu, když slyšíme, co se ve světě děje, zachovejme klid a z místa, kde se nacházíme, konejme to nejlepší, co umíme.

Važme si toho co máme, je spousta lidí, kteří to nemají a jsou na tom hůř než my.

Jestli chceme změnit to, co se děje ve světě, zaměřme se nejprve na sebe a svůj život. Poslouchejme pozorně své srdce a hledejme v něm vnitřní klid a důvěru, odpovědi pro náš život. 
Pečujme s láskou o sebe, o vše co v životě máme a buďme za to vděční.

Uchopme svůj život v plné zodpovědnosti a prožívejme ho vědomě. Buďme otevření všemu, co k nám přichází, a věřme jen v nejlepší.

Lenka Randová