Darwin se mýlí. Příroda spoléhá na spolupráci, ne na přežití silnějšího.

21.5.2018

Pro účely přežití spoléhá příroda na spolupráci a vzájemnou pomoc,
nikoliv na Darwinovo „přežití nejsilnějšího“.

Celý Vesmír včetně našich těl je vytvořen ze sdíleného pole energie,
které umožňuje existenci jednoty známé jako provázanost.

Tyto a další vědecké objevy jsou opodstatněním změny v našem pohledu na sebe samé.
V souladu se starým způsobem uvažování vycházela naše rozhodnutí a způsob,
jak jsme přistupovali k řešení problémů, z otázky: Co mohu od světa získat?

V dnešní době dává smysl tuto otázku změnit:
Co mohu dát? O co se mohu podělit?
Čím mohu přispět světu, který se právě vynořuje?

Od naší odpovědi se odvíjí úplně vše. Způsob, jak na otázku odpovíme, představuje klíčový faktor pro rozvoj nových pracovních míst, vztahů s ostatními lidmi, a co je nejdůležitější, pro budování nového vztahu k sobě. Naše odpověď mění samu podstatu našeho přístupu k životu.

Ať už se jedná o objevení kvantové provázanosti, která potvrzuje, jak hluboce jsme jeden s druhým a se světem propojeni, nebo o skutečnost, že základním zákonem přírody není soupeření, ale spolupráce, zjišťujeme, že čím víc toho o sobě víme, tím lépe jsme schopni se efektivním způsobem vypořádat se změnami v životě.

z knihy Gregga Bradena: Bod obratu

Rozpoznejte své dary a sdílejte je prostřednictvím štědré sociální sítě Hearth.net