Dar odpuštění

6.12.2019

Advent je ideální čas k tomu se vnitřně ztišit, nechat odejít vše staré a otevřít se novému. Odpustit svým blízkým, společnosti, světu… a především sami sobě. Kráčet svými dny bez zátěže minulosti, volní a svobodní. Někdy se odpuštění může zdát být těžké, ba přímo nemožné, je třeba si ale uvědomit, že jsme to především my sami, kdo trpí, když se udržujeme v pocitu křivdy a ublížení. Dokážeš si představit, jak by se proměnil život každého z nás i celá společnost, kdybychom dokázali s čistým srdcem všem odpustit?

„Odpuštění je téměř akt sobectví, protože ten, kdo odpouští, z toho má obrovský prospěch.

Lawana Blackwellová

Odpuštění je v angličtině „forgiving“ a for giving“ znamená „darem“.
Odpuštění je dar, kterým obdarováváme sami sebe.
Jestli se vám podařilo někomu skutečně odpustit, poznáte podle toho, že se podíváte na bolest,
kterou vám zkušenost s ním způsobila, a od srdce řeknete: Děkuji ti za to, že jsi mi dal darem tuto zkušenost.


Místo abychom přemýšleli nad pomstou nebo v sobě živili zášť a pocit křivdy se můžeme sami sebe ptát:
V čem jsem lepší díky tomu, že jsem prožil tuto zkušenost?
Co jsem se při tom naučil, co mi pomohlo?
Jak můžu to, co jsem se naučil, sdílet s ostatními, a tím jim pomáhat?

To, jestli se něco mělo stát nebo nemělo, poznáte podle toho, jestli se to stalo. Pokud se to stalo, stalo se to z určitého důvodu, a jestli jste ochotní po tom pátrat, zjistíte, že každá zkušenost s sebou přináší dar. Skoro každá zkušenost nám může přinést něco dobrého, pokud se do ní ponoříme dostatečně hluboko a hledáme v ní to dobré.

Katie Byron

Co přesně znamená odpuštění?
To je zrádná otázka, kterou si nejlépe zodpovíme, když se nejprve podíváme na to, co odpuštění není. Odpuštění rozhodně neznamená přehlížet zlé skutky, zastírat pocity či nechat se sebou špatně zacházet. Odpuštění nevyvěrá ze zapomenutí, dávání věcí do pořádku či udržování dávno nefunkčních vztahů. Odpuštění nevyžaduje vyslechnutí poškozené strany ani nezávisí na tom, zda obdržíme omluvu.

Odpuštění je především naším vnitřním procesem.
Nenávist je, jako když pijete jed a čekáte, že umře ten druhý.
Jedna z obětí hrubého domácího násilí to popsala takto:
„Odpuštění je zištný čin osvobození se od nadvlády minulosti.“
Naším záměrem není někomu ulehčit, ale naopak odpuštěním ulehčit sobě,
abychom se mohli v životě posunout dál.

Každý krok směrem k odpuštění s láskou posiluje naši sebeúctu, pomáhá nám uvědomit si,
jak máme velké srdce a co všechno se do něj vejde…

Mart Matousek: Psaním ke svobodě


Nauč se umění odpouštět. Použij ho nejprve sám na sebe.
Pak bude snadné odpustit druhým.

Sri Chinmoy

Veškeré odpuštění je v konečném důsledku odpuštěním sobě samému.

Michael Beckwith

Krásný adventní čas prožitý v radosti, míru a harmonii se světem i se sebou samým
ze srdce přeje

Michal a celý tým Hearth.net