Buď tím, čím skutečně chceš být.

7.7.2019

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody. Kolik procent světové populace by se podle této definice považovalo za zdravé? To je jen jedna z mnoha otázek, které vzešly z Poradního kruhu pro změnu paradigmatu pořádaného neziskovou organizací Adato Paradigma, tentokrát věnovaného tématu zdraví a prevence.

Člověk nemůže být dále vnímán jako rozumný stroj, kde nemoc je jen určitou poruchou fyzického stroje. Zdravý člověk je člověkem šťastným a spokojeným. Tělo a duše jsou v harmonii.

Nalézt tuto harmonii ve světě, ve kterém na nás ze všech stran útočí různé disbalance, se jeví jako hlavní poslání na cestě za zdravím. Na cestě k sobě samému. Výchozím bodem této cesty je zodpovědnost. Zodpovědnost vůči svému zdraví, vůči sama sobě, vůči svému okolí, vůči Zemi.

Zodpovědné chování je takové, které řeší příčiny problémů. Bohužel v dnešní společnosti jsme svědky většinového řešení následků. Stejně tak je tomu v případě preventivních programů, které se zabývají včasným odhalením následků (nemocí) místo toho, aby se věnovaly řešení příčin – aby nemoc vůbec nepropukla.

A když už nemoc přijde, je třeba ji brát takovou jaká je. Je pouze zprávou, informací o stavu člověka, o jeho životě. Není rozsudkem, který rozvíjí aparát strachu. Zodpovědnost za své zdraví je na každém člověku a primární prevence spočívá v dobrém a radostném životě, ve zdravých vztazích, ve zdravém jídlu, pohybu, lásce a radosti.

Každý člověk je propojen se svým okolím, se světem, se Zemí. Klíčová je tedy otázka, jak být zdravým v nemocné společnosti? Jak být zdravým stromem v napadeném sadu? A co udělat pro to, aby byl sad zase zdravý?

Najděme cestu k sobě samému. Buďme tím, čím skutečně chceme být.
Naslouchejme svému vnitřnímu hlasu, své intuici, své duši.

Nasměrujme svou pozornost do svého nitra. Jedině tak můžeme nalézt harmonii a smysl svého života.

Poznejme pravý zdroj svého štěstí, své radosti. Můžeme tomu napomoci rozpomenutím si na to, co nás dělalo v dětství šťastnými, o čem jsme snili, čím jsme chtěli být.

Radujme se ze života, buďme pozitivní a smějme se.
Naplňujme se radostí tak moc, aby zbylo co nejméně prostoru pro to negativní.

Věřme v dobro a věřme v uzdravení. Ne nadarmo se říká, že víra tvá tě uzdraví. Člověk, který věří tomu, že se uzdraví, se opravdu uzdraví.

Žijme přítomným okamžikem.

Pokud chceme léčit tělo, musíme léčit svoji duši.

Radost a láska jsou harmonie, které léčí. Oddejme se jim.

Zbavme se strachu a negativních programů.

Otevřeme se důvěře v sama sebe.

Každá bytost je dokonalá. Když dokáže onemocnět, dokáže se také uzdravit.

Otevřeme se svým emocím a dejme jim volný průchod. Naučme se plakat i smát. Nezadržujme v sobě své pocity, své emoce. Dejme volný průchod zvukům a energii svého těla.

Napojme se na harmonii a cykly přírody. Každá minuta v přírodě je léčivá.

Pokud pociťujeme nutkání něco změnit, tak to změňme.

Dejme prostor selskému rozumu.

Tělo má plný potenciál pro zdraví, my mu jen musíme pomoci ho rozvinout. Zdraví vzniká uvnitř nás, když mu dáme prostor.

Zdraví je výsledkem našeho žití a našich vztahů. Mějme zdravé vztahy.

Když přijde nemoc, tak proti ní nebojujme, ale bojujme za život!
Pracujme s nemocí jako s informací. Hledejme její příčiny a řešení.
Zdraví je naše přirozenost. Dechem vše začíná. Dýchejme správně.

Oproštěme se od informací, které nás odvádějí od přítomnosti. Vybírejme si takové informace, se kterými rezonujeme. Neberme si nic osobně.

Vybírejme si, co budeme dělat a jak budeme působit.
Zaměřujme svou pozornost na to, z čeho máme radost.

Mirek Slíž