50 odstínů štěstí

9.11.2015

50 lidí bylo vyzváno, aby vstoupili do místnosti naplněné balónky. Čekalo tam na ně nečekané překvapení.

A to je smyslem lidského života.Jednou se skupina 50 lidí účastnila semináře. Náhle školitel seminář zastavil a rozhodl se udělat skupinovou aktivitu. Začal podávat každému z nich balónek a každého požádal, aby na balónek napsali fixou své jméno. Potom byly všechny balónky shromážděny a přemístěny do jiné místnosti.

Pak byli účastníci do té místnosti vpuštěni a byli požádáni, aby během 5 minut našli balónek s jejich jménem. Všichni zoufale hledali jejich jméno narážejíc do sebe a strkajíc do ostatních kolem a byl tam naprostý chaos.

Po pěti minutách ale nikdo vlastní balónek nenašel. Nyní byl každý z nich požádán, aby náhodně vybral balónek a dal ho člověku, jehož jméno bylo na balónku napsáno. Během několika minut měl každý svůj vlastní balónek!

Řečník k tomu pak řekl – přesně tohle se děje v našich životech. Každý zoufale hledá štěstí všude kolem a neví, kde je. Naše štěstí spočívá ve štěstí druhých lidí. Dejte jim jejich štěstí a dostanete své vlastní. A to je smyslem lidského života.

Převzato: http://storyaround.com/